SSK (SGK) Primi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Giriş
Güncellenme
SSK (SGK) Primi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

SSK (SGK) Primi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

SSK (SGK) Primi Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Sosyal devletlerde, vatandaşların sağlık hizmetleri almaları ve emekli olmaları çeşitli sigorta sistemleriyle sağlanır. Bu sigortalarla ve ödenen SSK (SGK) primleriyle hastalık, kaza ve yaşlılık durumlarında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenir. 

SSK primi nedir sorusuna cevap verecek olursak; SSK primi işverenin çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanması ve emekli olabilmesi için yatırması gereken meblağdır. SSK priminin her ay işveren tarafından düzenli olarak ödemesi gerekir. 

Prim hesaplanırken çalışanın brüt ücreti esas alınır. Ödenen prim miktarları düzenli oranda zamlanır. Primleri ödenen çalışanların kendileri ve aileleri çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Belli şartların karşılanması durumunda ise çalışan emekli olabilir. 

SSK (SGK) Primi Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, çalışana işveren tarafından ödenmesi gereken prim, işçinin aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Brüt ücret üzerinden ödenen SGK primi hesaplama konusunda birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. İşveren belli teşviklerden yararlanıyorsa, SGK prim oranları değişiklik gösterir. 

İşverenin ödemesi gereken primin hesaplanmasında işçinin aylık aldığı brüt ücret baz alınır. Brüt ücret üzerinden SGK prim hesaplama nasıl gerçekleştirilir sorusunu yanıtlayacak olursak; işverenin ödemesi gereken SGK primini hesaplaması için birkaç noktaya dikkat edilmelidir. İlk olarak işverenin belli teşviklerden yararlanması durumunda brüt maaş üzerinden ödenmesi gereken SGK prim oranları da değişiklik gösterir. 

2020 yılı prim hesaplamaya bakacak olursak, (01.01.2020 – 31.12.2020) yaklaşık 2 bin 900 TL brüt asgari ücret alan bir işçinin işveren tarafından ödenmesi gerekli olan prim, teşviklerden yararlanılmıyorsa brüt maaş üzerinden %32,5 oranındadır. 

Bu oranın %12,5’lik kısmı genel sağlık sigortası primidir. Prim oranları çeşitli teşviklerden yararlanılması durumunda daha düşük olabilir. Örneğin, 5510 sayılı teşviklerden yararlanan bir işveren, 5 puanlık (%5) bir indirimden faydalanabilir. 5510 sayılı teşviklerden yararlanmak için SSK prim borçlarının zamanında ödenmesi yeterlidir. 6111 Sayılı Kanun İstihdam Teşviki ise kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak ve istihdamını artırmak amaçlanmıştır. 

Bu teşviklerden yararlanmak için hem çalışanın hem de işverenin bazı ek koşulları yerine getirmesi gerekir.

İşveren için bu teşvikten yararlanmak için gerekli koşullar şunlardır:

  • Aylık prim ve hizmet belgelerini kuruma zamanında vermek,
  • Primlerin zamanında ödenmesi,
  • Kayıt dışı işçi çalıştırmamak,
  • Mevcut bir borcun olması durumunda bunun yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borç olması,
  • Prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme cezası olmaması,
  • İşe alınan kişinin işe giriş tarihi öncesindeki 6 aylık sigortalı sayısı ortalamasına ilave çalıştırılıyor olması.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir