SSK Primi Eksik Olan Nasıl Emekli Olabilir?

Giriş
Güncellenme
SSK Primi Eksik Olan Nasıl Emekli Olabilir?
SSK

Uzun yıllar boyu çalışıp yaşa takılma nedeni ile emekli olamayan kişiler olduğu gibi sosyal güvenlikteki reform sebebiyle emekli olmaya hak kazanan ancak prim eksikliği nedeniyle endişelenen birçok sigortalı çalışan bulunmaktadır. Emekli olabilmek için gün sayısı yeterli olmayanlar genel olarak yeni çıkan yasaları beklemektedir ancak yasalar çıkmadan da bu eksik günleri tamamlamanın bazı yolları olmaktadır. SSK primi eksik olan nasıl emekli olabilir? sorusu ise konu hakkında en çok sorulan sorudur.

Askerlik Borçlanması İle İşe Giriş Tarihinin Öne Çekilmesi

SSK primi eksik olan nasıl emekli olabilir? Nasıl emekli olunur? Sorularında en çok tercih edilen yollardan biri askerlik borçlanmasıdır. Emekli olacak kişinin askerlik öncesinde sigortası yoksa bu günler için borçlanılarak sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi mümkündür. Borçlanma ile sigortanın başlangıç tarihi özellikle 8 Eylül 1999 öncesine çekilirse büyük bir avantaj sağlanarak 1 sene erken emekli olmak mümkün olabilir. Kademeli sistem geçerliliği ile sigortanın 1 gün öne çekilmesi ile 1 sene erken emeklilik durumu mümkündür. Askerlik borçlanmasının maliyeti ise 18 ay yani 540 düşünüldüğünde en az 10 bin 238 TL civarındadır.

Engelli(Malul) Çocuğa Bakmakta Olan Kadınlar

01 Ekim 2008 sonrasındaki prim ödemeleri gün sayılarının dörtte biri SSK primi ödeme gün sayısına eklenmektedir ve bu zaman süresi emeklilik yaş hesabından indirilmektedir. Örnek olarak sigortalı kişi, 1 Ekim 2008 sonrasında 3.000 gün prim ödemesi yapmış ise, 3000/4=750 gün ilave olarak prim gün sayısına eklenir. Böylece 2 yıl ve 8 gün kişinin emeklilik yaşından düşülmektedir. Emekli çocuğa bakım indiriminden yararlanabilmek için sigortalı kadının bunu belgelemesi gerekmektedir. Yani başkasının bakımına kesin olarak muhtaç olan engelli çocuk varlığını belgelemelidir. Bu belgeleme ise sağlık kurul raporu ile gerçekleştirilmektedir.

 Doğum Borçlanması İle SSK Primi Doldurma

Doğum borçlanması yolu ile de SSK primi günü doldurularak emekli olma sağlanabilmektedir. Doğum borçlanması işleminin gerçekleştirilebilmesi için çocuğun doğumunun sigortanın başlama tarihinden sonra olması gerekmektedir. Sigorta başlangıcının çırak ya da stajyerlik olarak geçtiği durumlarda ise sigortalı kadının stajyerlik veya çıraklık giriş tarihi sonrasında doğmuş çocukları için bu haktan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Yaş Haddi İle Eksik Olan SSK Primi Doldurma

Kısmi emeklilik olarak da geçen yaş haddi ile emeklilik, yaşıyüksek ancak primleri emeklilik için gerekli sayıda olmayan kişilerikapsamaktadır. Kısmi emeklilik yani yaş haddi ile emeklilik hizmetinden yararlanıldığındamaaşlar ise biraz daha düşük olmaktadır. Yaş haddi ile emeklilik için 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün ile emekli olunabilmektedir. Eğer kişinin sigortası Mayıs 2008 öncesinde başlamış ise SGK’ya başvurulup ne zaman emekli olunabileceği öğrenilebilir.

Erken Yaşlanma İle SSK Primi Doldurma

Erken yaşlanma ile emekli olma durumundaki kişiler yaş sınırı dışındaki diğer tüm kriterleri sağladıklarında emeklilik durumları sağlanmaktadır. Yani erken yaşlanmadan yararlanmak isteyen kişiler 55 yaş doldurulduğunda, 5400 gün primine sahip ise eksik olan SSK primi ile emekli olma hakkına sahiptir.

Ağır Ve Yıpratıcı İşlerde Çalışanlar

 • Kurşun ve arsenik işlerinde çalışmakta olanlar (60 gün)
 • Cıva üretimi işleri sanayiinde çalışmakta olanlar (90 gün)
 • Kok fabrikaları ile termik santralde çalışanlar (60 gün)
 • Alüminyum fabrikalarında çalışmakta olanlar (60 gün)
 • Cam fabrika ve atölyelerde çalışmakta olanlar (60 gün)
 • Yer altı işlerinde çalışmakta olanlar (180 gün)
 • Su altında ya da su altında basınçlı hava içerisinde çalışmakta olanlar(60 veya 90 gün)
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmakta olanlar (90 gün)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları (90 gün)
 • Emniyet ve polislik mesleğinde görev yapmakta olanlar(90 gün)
 • Radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler ile yapılan işlerde çalışmakta olanlar(90 gün)
 • İtfaiye ya da yangın söndürme işlerinde çalışmakta olanlar(60 gün)

Yukarıdaki sektörlerden herhangi birinde çalışan personellerin fiili hizmet sürelerinin prim günlerine eklenmesi ve yaş haddinden düşüş sağlanmaktadır. Örneğin demir çelik sektöründe çalışan birinin fiili hizmeti 1400 gün ise, 1400×90/360=350 gün

Yaşa Takılanlar

Emeklilik için yaşa takılan kişiler için nasıl emekli olunur? için bir planlama beklenmekte. Olası plan ise genel olarak Prim ve sigorta zamanı şartlarını doldurmuş ve şartları sağlayan ancak yaş haddi nedeniyle emekli olamayan kişilerin emekli olmasının sağlanıp maaşın azaltılması şeklinde düşünülmektedir. Bu tasarı bir beklenti olarak konuşulmaktadır ancak kesinleşmiş bir durum değildir ve henüz kanunlaşması söz konusu değildir.

Torba Yasa

Emeklilik yaşı doldurulmuş ancak prim günü eksik olan vatandaşların emekli olması için beklenen yasa mecliste konuşulmuştu. Belli yalın üzerindeki kişiler, eksik olan SSK primi borçlanıp emekli olma hakkına sahip olabilecek. Geçtiğimiz aylarda yapılandırma kanunu aracılığı ile geçmişe dönük borçlanma yapan BAĞ-KUR’ular yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirerek emekli olma hakkı kazanmıştı. Bu yasa ile SGK’lıların da aynı imkânı kullanabilmesi gündeme gelmiştir.

Eğer düzenlemeler yapılırsa emeklilik yaşı tuttuğu halde bazı sebeplerde işsiz kala ve prim süresini dolduramayan 100 bin kişinin emekli olma yolu açılmış olacak. Birkaç formül üzerinde durulan bu taslak ile ilk olarak eksik primi olan kişilere borçlanma imkanı sağlanması konuşuluyor. Bu imkandan yararlanabilmek için ise belli bir hizmet süresinin arana bileceği konuşulmakta.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir