Son Eklenen Haberler

Borç yapılandırma başvurusunda süre daralıyor

20 Kasım 2017 09:38, Pazartesi

6111 sayılı Torba Yasa hükümlerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvuru süresi 2 Mayıs 2011′de mesai saati bitiminde sona eriyor. Bakanlar Kurulu’nun başvuru sürelerini bir ay uzatma yetkisi bulunuyor; ancak durumun riske atılmaması gerekiyor. 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin SGK‘ya ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe […]

Borç yapılandırma için elektronik başvuru

20 Kasım 2017 09:34, Pazartesi

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mükelleflere daha etkin ve kaliteli […]

165 TL’ye 30 gün SSK hizmeti

20 Kasım 2017 09:31, Pazartesi

Şubat ayında Meclis’ten geçerek yasalaşan 6111 sayılı torba kanunla sosyal güvenlik alanında çok sayıda değişiklik yapılmıştı. Kamuoyu da doğal olarak yaşanan vergi ve sigorta borçlarında yaptığı af kısmıyla ilgilendi. Yasa ile sosyal güvenlik alanında ciddi değişiklikler ve yeni uygulamalar yapılmıştır. Yapılan en önemli düzenlemelerden biri de eski tarım SSK’ya benzer yeni bir sigortalılık uygulaması getirilmiş […]

Vergi dairelerine yapılacak olan af başvuruları
20 Kasım 2017 09:25, Pazartesi

Torba kanunu kapsamında birikmiş aşağıdaki borçların cezaları silinerek taksitli olarak ödenmesi için müracaat edilebilecek. Müracaat 2 Mayıs’a kadar bağlı olunan vergi dairesine yapılması gerekiyor.   Vergi dairelerine; Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki ecrimisil, KKDF, destekleme ve fiyat istikrar fonu, Yurtkur ve […]

Kaza masrafları bürokrasiye takıldı
18 Kasım 2017 09:37, Cumartesi

Torba Yasa’dan çıkan kusurlu olan ve sigortası olmayan dahil herkesin kaza masraflarını devletin ödemesi bürokrasiye takıldı. Yasa onaylandı, ancak mevzuat nedeniyle para vatandaştan çıktı. Trafik kazalarında “kusurlu olan ve sigortası olmayan” dâhil herkesin kaza masraflarını devletin ödeyeceğine yönelik müjdeli haber bürokrasiye takıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle “ikincil mevzuat” gecikince […]

Primini düzenli ödeyene yüzde 14 indirim
18 Kasım 2017 09:35, Cumartesi

Tarihin en büyük borç barışı sürerken primini ödeyenlere de indirim var… Zamanında ödenen her 100 liralık prim borcu 86 lira olarak tahsil ediliyor… Hükümet tarihin en büyük borç barışını Torba Yasa ile yürürlüğe koydu. Sudan araba vergisine, SSK priminden trafik cezasına kadar vatandaşın devlete olan borçlarının faizleri silindi, anaparalar taksitlere bölünüyor. Bu konudaki başvurular 2 […]

Kaçakçılık suçu açısından matrah artırımı
18 Kasım 2017 09:31, Cumartesi

Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümleri doğrultusunda matrah ve vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan vergiler için ‘vergi incelemesi kalkanı’ işlevi görüyor. Bu nedenle, Kanun’un ilgili maddelerinde açıkça düzenlendiği üzere, matrah artırımında bulunulan vergi türleri yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılması mümkün değil. Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun’da […]

SGK prim yapılandırması için fazla mesai yapacak
18 Kasım 2017 09:27, Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yoğun başvuruyu karşılayabilmek için fazla mesai yapacak. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı, başvuru yoğunluğunu karşılayabilmek amacıyla bir dizi tedbir aldı. Buna göre, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması’ olarak nitelendirilen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından işlemlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sosyal […]

SGK asgari ücretli CEO’ların peşine düştü
18 Kasım 2017 09:24, Cumartesi

Başbakan Erdoğan’ın açıklayacağı 2011-2013 Kayıtdışıyla Mücedele Eylem Planı’nın hedefinde bu kez asgari ücretli üst düzey yöneticiler olacak. SGK Başkanı Emin Zararsız, “Halen 10 milyonu aşkın sigortalının yaklaşık 4.5 milyonu resmi kayıtlarda asgari ücretli görünüyor. Çoğunun böyle olmadığını biliyoruz. Yeni dönemde beyannamelere meslek kodlarının girilmesini zorunlu tutacağız. Böylece asgari ücretli CEO, mühendis, doktor yalanlarına son vereceğiz” dedi. Türkiye’nin […]

SGK’nın kasasına iki günde 20 milyon lira girdi
17 Kasım 2017 10:24, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borçlu vatandaşların taksitlendirmeye ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor. Bir hafta içinde 143 bin 223 bin kişi borcunu taksitlendirmek için bürolara koştu. Bu süre içinde 1 milyar 968 milyon 281 bin lira yapılandırıldı. Banka kredisiyle emeklilik fırsatı yakalayanların yoğun ilgisi sebebiyle iki gün içinde SGK’nın kasasına 20 milyon 284 bin […]