SGK Prim Teşvikleri 2018 – Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

Ülkemizdeki KOBİ’lerin en fazla yakındığı konulardan birisi de işgücü maliyetleridir. İşgücü maliyetleri sadece işçinin ücretinden ne yazık ki oluşmuyor. İşçinin gelir vergisi, SGK primleri de aylık ücrete dahil ediliyor. Hal böyle olunca, bir işçinin işverene maliyeti oldukça artıyor.

Giriş
Güncellenme
SGK Prim Teşvikleri 2018 – Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

Ülkemizdeki KOBİ’lerin en fazla yakındığı konulardan birisi de işgücü maliyetleridir. İşgücü maliyetleri sadece işçinin ücretinden ne yazık ki oluşmuyor. İşçinin gelir vergisi, SGK primleri de aylık ücrete dahil ediliyor. Hal böyle olunca, bir işçinin işverene maliyeti oldukça artıyor.

Bu durum, ne yazık ki kayıt dışı ekonomiyi büyütürken, çeşitli mağduriyetlere de sebebiyet veriyor. Ancak, işgücü maliyetlerini bir nebze de olsa azaltmak mümkün.

Nasıl?

SGK primi teşvik ve destekler ile.

SGK, yatırım ortamına katkı sağlamak, üretimin ve istihdamın artmasına olanak sağlamak ve bu sayede ekonomik kalkınmaya ve işsizlik sorununa çözüm aramak için SGK prim teşviklerini sunuyor.

Bu kapsamda, sigorta primlerini düzenli ödeyenler için, engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına kazandırmak için, ar-ge faaliyetlerini desteklemek için, bölgeler arası gelişmiş farklarını azaltmak için, genç ve kadın istihdamını arttırmak için, mesleki eğitimi cazip hale getirmek için SGK primi teşvikleri oluşturulmuştur.

Ülkemizde ise çoğu işverenin bu teşviklerden haberi olmuyor. Biz de sizler için tüm SGK teşviklerini bir araya getirdik ve 2018 yılı itibariyle yürürlükteki güncel SGK prim teşvikleri tablosunu oluşturduk. Aynı zamanda hangi teşvik ne kadar katkı sağlıyor, bunun hesaplamasını içeren bir örnek hesaplama tablosu paylaştık.

Keyifli okumalar dileriz.

Önemli Bilgi: Aşağıda yer alan bilgiler, SGK resmi sitesinde bulunan ve burada yer alan PDF dokümanından derlenmiştir. Bilgilerin tamamı, SGK’ya aittir.

Yürürlükteki Güncel SGK Prim Teşvikleri 2018

Yürürlükteki olup güncel olan ve 2018 yılında faydalanabileceğiniz SGK prim teşvikleri ile ilgili paylaşımlarımıza geçebiliriz.

Bu SGK prim teşviklerinin hepsinden yararlanmak mümkün değildir. Hepsinin yararlanma şartları farklıdır. Bütün şartlara uymak söz konusu olmasa da birden fazla teşvikten faydalanma şansınız ise bulunmaktadır.

Bu nedenle, SGK prim teşvikleri yararlanma şartlarını, geçerlilik süresini ve diğer hususları dikkatli bir şekilde incelemenizi öneriyorum.

SGK Prim Teşvikleri 1: 5 Puanlık İndirim

Bu teşvikin dayanağı 5510 sayılı kanundur. Tüm Türkiye genelinde geçerlidir. Herhangi bir bölge ya da il ayrımı yoktur. Geçerlilik süresi ise sınırsızdır. Daima söz konusudur.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri,
 • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işyerleri,
 • Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
 • Yurtdışında çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primini tabi çalışanlar, hakkında bu indirim uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 2: Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Teşvik

Bu teşvikin dayanağı 6486 sayılı kanundur. Tüm Türkiye genelinde geçerlidir. Herhangi bir bölge ya da il ayrımı yoktur. Geçerlilik süresi ise sınırsızdır. Daima söz konusudur.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri,
 • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri
 • 5510/Ek madde 2’de yer alan teşvikten yararlanan işyerleri
 • Libya’ya götürülen Türk işçiler ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, hakkında bu indirim uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 3: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Bu teşvikten Yatırım Teşvik Belgesi alınması durumunda yararlanılır. Yani, yeni yatırımlarda söz konusu olmaktadır. İlgili mevzuat bilgisi için tıklayınız. Sorumlu kuruluş Ekonomi Bakanlığı’dır. Teşvik belgesi süresince teşvikten faydalanmak mümkündür.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Teşvik belgesi alınmış olması,
 • Tamamlama vizesinin yapılmış olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,
 • e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar,
 • İlave 6 puan uygulanan işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 4: İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

Türkiye genelinde geçerlidir. Sigortalının kalan işsizlik ödeneği süresince uygulanır.

Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

Sigortalı yönündün;

 • 1/10/2009 ya da sonraki bir tarihte işe alınması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

İşyeri yönünden;

 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, gerekmektedir.
  • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki işyerleri,
  • 4734 sayılı Kanun ve bu Kanundan istisna olan alım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alım ve yapım işlerini yürüten işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 5: Genç ve Kadın İstihdamına Yönelik Teşvik

  Geçerlilik süresi, kapsama giren sigortalının kriterlerine (yaş, mesleki belge, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olma vb.) göre belirlenir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  Sigortalı yönündün;

  • 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 18 yaşından büyük olması,
  • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
  • Fiilen çalışması,

  İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işverenlerine ait olması,
  • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
  • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, gerekmektedir.

  Kimlerin yararlanamayacağını buradan görebilirsiniz. (Sayfa 70)

  SGK Prim Teşvikleri 6: İşbaşı Eğitimini Bitirenlerin İstihdamına Yönelik Teşvik

  İmalat sanayi sektöründe 42/48 ay, diğer sektörde 30/36 ay süreyle destek verilmektedir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  Sigortalı yönünden;

  • 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
  • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
  • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

  İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu idareleri ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri,
  • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işyerleri,
  • Uluslararası anlaşma hükümlerine istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
  • Yurtdışında çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

  SGK Prim Teşvikleri 7: Engelli Sigortalı İstihdamında Sağlanan Teşvik

  Süresizdir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Engelli sigortalı çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresinde verilmesi,
  • Primlerin ödenmiş olması, gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu işyerleri ile fiilen yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılanlar,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 8: Ar-Ge Teşviki

  31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde Kurumumuza verilmesi,
  • Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının Ar-Ge personeli ve Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla destek personeli olması ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan olması,
  • İşverenin Türkeyi genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması, gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu işyerleri,
  • 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri ve özel bina inşaatı işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 9: Kültür Yatırımları veya Girişimler Kapsamında Sağlanan Teşvik

  Yatırım aşamasında 3 yıl, işletme aşamasında 7 yıl süreyle teşvik sağlanır.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Kurumlar vergisi mükellefi olmak,
  • Kültür yatırım veya girişim belgesi sahibi olmak,
  • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi, gerekmektedir.

  Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

  Yürürlükteki SGK teşvikleri tablosu 2018, ülkemizdeki SGK teşviklerinin tamamını gösteren oldukça özet bir tablodur. Bu tablo, oldukça geniş olduğu için burada yayınlamayacağım. Ancak, sizin bu tabloya nasıl ulaşacağınızı anlatacağım.

  Öncelikle buradan ilgili dokümana ulaşıyorsunuz.

  Bu dokümanın 66. sayfasına geldiğiniz takdirde yürürlükteki SGK teşvikleri tablosuna ulaşmış olacaksınız.

  SGK prim teşvikleri 2018 ile ilgili bize her türlü soru ve görüşlerinizi iletiniz. Uzmanlarımız en yakın süre içerisinde sorularınızı cevaplandıracaktır.

  Ayrıca, SGK borç taksitlendirme ve yapılandırma isimli yazımızı okuyabilirsiniz. Yine, 4500 gün emeklilik şartları isimli yazımızı da inceleyebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir