SGK Prim Teşvikleri 2018 – Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

Ülkemizdeki KOBİ’lerin en fazla yakındığı konulardan birisi de işgücü maliyetleridir. İşgücü maliyetleri sadece işçinin ücretinden ne yazık ki oluşmuyor. İşçinin gelir vergisi, SGK primleri de aylık ücrete dahil ediliyor. Hal böyle olunca, bir işçinin işverene maliyeti oldukça artıyor.

Giriş
Güncellenme
SGK Prim Teşvikleri 2018 – Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

Ülkemizdeki KOBİ’lerin en fazla yakındığı konulardan birisi de işgücü maliyetleridir. İşgücü maliyetleri sadece işçinin ücretinden ne yazık ki oluşmuyor. İşçinin gelir vergisi, SGK primleri de aylık ücrete dahil ediliyor. Hal böyle olunca, bir işçinin işverene maliyeti oldukça artıyor.

Bu durum, ne yazık ki kayıt dışı ekonomiyi büyütürken, çeşitli mağduriyetlere de sebebiyet veriyor. Ancak, işgücü maliyetlerini bir nebze de olsa azaltmak mümkün.

Nasıl?

SGK primi teşvik ve destekler ile.

SGK, yatırım ortamına katkı sağlamak, üretimin ve istihdamın artmasına olanak sağlamak ve bu sayede ekonomik kalkınmaya ve işsizlik sorununa çözüm aramak için SGK prim teşviklerini sunuyor.

Bu kapsamda, sigorta primlerini düzenli ödeyenler için, engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına kazandırmak için, ar-ge faaliyetlerini desteklemek için, bölgeler arası gelişmiş farklarını azaltmak için, genç ve kadın istihdamını arttırmak için, mesleki eğitimi cazip hale getirmek için SGK primi teşvikleri oluşturulmuştur.

Ülkemizde ise çoğu işverenin bu teşviklerden haberi olmuyor. Biz de sizler için tüm SGK teşviklerini bir araya getirdik ve 2018 yılı itibariyle yürürlükteki güncel SGK prim teşvikleri tablosunu oluşturduk. Aynı zamanda hangi teşvik ne kadar katkı sağlıyor, bunun hesaplamasını içeren bir örnek hesaplama tablosu paylaştık.

Keyifli okumalar dileriz.

Önemli Bilgi: Aşağıda yer alan bilgiler, SGK resmi sitesinde bulunan ve burada yer alan PDF dokümanından derlenmiştir. Bilgilerin tamamı, SGK’ya aittir.

Yürürlükteki Güncel SGK Prim Teşvikleri 2018

Yürürlükteki olup güncel olan ve 2018 yılında faydalanabileceğiniz SGK prim teşvikleri ile ilgili paylaşımlarımıza geçebiliriz.

Bu SGK prim teşviklerinin hepsinden yararlanmak mümkün değildir. Hepsinin yararlanma şartları farklıdır. Bütün şartlara uymak söz konusu olmasa da birden fazla teşvikten faydalanma şansınız ise bulunmaktadır.

Bu nedenle, SGK prim teşvikleri yararlanma şartlarını, geçerlilik süresini ve diğer hususları dikkatli bir şekilde incelemenizi öneriyorum.

SGK Prim Teşvikleri 1: 5 Puanlık İndirim

Bu teşvikin dayanağı 5510 sayılı kanundur. Tüm Türkiye genelinde geçerlidir. Herhangi bir bölge ya da il ayrımı yoktur. Geçerlilik süresi ise sınırsızdır. Daima söz konusudur.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri,
 • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işyerleri,
 • Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
 • Yurtdışında çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primini tabi çalışanlar, hakkında bu indirim uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 2: Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Teşvik

Bu teşvikin dayanağı 6486 sayılı kanundur. Tüm Türkiye genelinde geçerlidir. Herhangi bir bölge ya da il ayrımı yoktur. Geçerlilik süresi ise sınırsızdır. Daima söz konusudur.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri,
 • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri
 • 5510/Ek madde 2’de yer alan teşvikten yararlanan işyerleri
 • Libya’ya götürülen Türk işçiler ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, hakkında bu indirim uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 3: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Bu teşvikten Yatırım Teşvik Belgesi alınması durumunda yararlanılır. Yani, yeni yatırımlarda söz konusu olmaktadır. İlgili mevzuat bilgisi için tıklayınız. Sorumlu kuruluş Ekonomi Bakanlığı’dır. Teşvik belgesi süresince teşvikten faydalanmak mümkündür.

Başlıca yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Teşvik belgesi alınmış olması,
 • Tamamlama vizesinin yapılmış olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,
 • e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmaması, gerekmektedir.

Kimler yararlanamaz?

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar,
 • İlave 6 puan uygulanan işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

SGK Prim Teşvikleri 4: İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

Türkiye genelinde geçerlidir. Sigortalının kalan işsizlik ödeneği süresince uygulanır.

Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

Sigortalı yönündün;

 • 1/10/2009 ya da sonraki bir tarihte işe alınması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

İşyeri yönünden;

 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi,
 • Primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, gerekmektedir.
  • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki işyerleri,
  • 4734 sayılı Kanun ve bu Kanundan istisna olan alım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alım ve yapım işlerini yürüten işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 5: Genç ve Kadın İstihdamına Yönelik Teşvik

  Geçerlilik süresi, kapsama giren sigortalının kriterlerine (yaş, mesleki belge, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olma vb.) göre belirlenir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  Sigortalı yönündün;

  • 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 18 yaşından büyük olması,
  • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
  • Fiilen çalışması,

  İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işverenlerine ait olması,
  • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
  • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, gerekmektedir.

  Kimlerin yararlanamayacağını buradan görebilirsiniz. (Sayfa 70)

  SGK Prim Teşvikleri 6: İşbaşı Eğitimini Bitirenlerin İstihdamına Yönelik Teşvik

  İmalat sanayi sektöründe 42/48 ay, diğer sektörde 30/36 ay süreyle destek verilmektedir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  Sigortalı yönünden;

  • 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
  • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
  • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

  İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu idareleri ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri,
  • 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işyerleri,
  • Uluslararası anlaşma hükümlerine istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
  • Yurtdışında çalışan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

  SGK Prim Teşvikleri 7: Engelli Sigortalı İstihdamında Sağlanan Teşvik

  Süresizdir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Engelli sigortalı çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresinde verilmesi,
  • Primlerin ödenmiş olması, gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu işyerleri ile fiilen yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılanlar,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 8: Ar-Ge Teşviki

  31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. Türkiye genelinde geçerlidir.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde Kurumumuza verilmesi,
  • Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının Ar-Ge personeli ve Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla destek personeli olması ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan olması,
  • İşverenin Türkeyi genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması, gerekmektedir.

  Kimler yararlanamaz?

  • Kamu işyerleri,
  • 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri ve özel bina inşaatı işyerleri, hakkında bu teşvik uygulanmaz.

  SGK Prim Teşvikleri 9: Kültür Yatırımları veya Girişimler Kapsamında Sağlanan Teşvik

  Yatırım aşamasında 3 yıl, işletme aşamasında 7 yıl süreyle teşvik sağlanır.

  Başlıca yararlanma şartları şunlardır:

  • Kurumlar vergisi mükellefi olmak,
  • Kültür yatırım veya girişim belgesi sahibi olmak,
  • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi, gerekmektedir.

  Yürürlükteki SGK Teşvikleri Tablosu 2018

  Yürürlükteki SGK teşvikleri tablosu 2018, ülkemizdeki SGK teşviklerinin tamamını gösteren oldukça özet bir tablodur. Bu tablo, oldukça geniş olduğu için burada yayınlamayacağım. Ancak, sizin bu tabloya nasıl ulaşacağınızı anlatacağım.

  Öncelikle buradan ilgili dokümana ulaşıyorsunuz.

  Bu dokümanın 66. sayfasına geldiğiniz takdirde yürürlükteki SGK teşvikleri tablosuna ulaşmış olacaksınız.

  SGK prim teşvikleri 2018 ile ilgili bize her türlü soru ve görüşlerinizi iletiniz. Uzmanlarımız en yakın süre içerisinde sorularınızı cevaplandıracaktır.

  Ayrıca, SGK borç taksitlendirme ve yapılandırma isimli yazımızı okuyabilirsiniz. Yine, 4500 gün emeklilik şartları isimli yazımızı da inceleyebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

E-Devlet Hastane Randevu Alma

30 Ağustos 2019 14:02, Cuma

Çağımızın hızlı şekilde kullanılmaya başlanan internet sayesinde sağlık alanında çeşitli kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı önderliğinde düzenlenen E-Devlet hizmet ağı üzerinden artık hastalar hastanelerden kolay bir şekilde sıra alabilecekler. Normal zamanda hastaneye giden hastalar öncelikle sabah erken saatler de muayene sırası için kuyrukta bekler, ardından da saatlerce doktorun kapısında bekler. Hastalar için zorlu ve meşakkatli […]

E-Devlet Apk

30 Ağustos 2019 13:59, Cuma

Vatandaşların almış olduğu devlet hizmetlerinin elektronik sistem üzerinde gerçekleştirilmesine fırsat tanıyan E-Devlet Apk uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama, herkesin teknolojinin bütün olanaklarından faydalanarak hizmetlere olan erişimini sağlamaktadır. Böylelikle vatandaşlar kolaylıkla sisteme erişim sağlayabilir, etkin bir biçimde işlemlerinde faaliyet gösterebilirler. Sistemin amacı tamamen kamusal hizmetlerle vatandaşları buluşturmaktır. Elektronik ortam üzerinde verilen hizmetler için geliştirilen bu uygulamanın diğer […]

SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir ?

23 Ağustos 2019 15:59, Cuma

SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları; 09.1999 tarihi ve öncesi, 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası, 05.2008 tarihi ve sonrası Tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın […]

E-Devlet AİS
23 Ağustos 2019 15:57, Cuma

E-Devlet, devletin vatandaşlara sağlamış olduğu hizmetlerin, bireylerin bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte kurumlarca sunulan hizmetlere erişimini sağlar. Hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasıdır. Böylece kolay ve etkin bir şekilde vatandaşlar işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. E-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine erişimi sağlamaktadır. E-Devlet Kapısı üzerinden bilgilendirme hizmetleri ile entegre elektronik hizmetler verilmekte; ödeme işlemleri yapılmakta, kurum […]

E-Devlet 3 Aylık Maaş Sorgulama
23 Ağustos 2019 15:56, Cuma

Devletin engelli vatandaşlara bağlamış olduğu 3 aylık maaş, 3 ayda bir 2022 Maaşı adı ile alınmaktadır. Diğer adı 3 Aylık 2022 Maaşı olan bu destek engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlar için hayatı daha yaşanabilir kılmak için yapılan düzenlemelerden bir tanesidir. Biz de bu yazımızda E-Devlet 3 Aylık Maaş sorgulama konusunu işleyeceğiz. 3 Aylık Maaş Kimlere Verilir? 3 […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir