SGK Dul Yetim Aylığı Şartları

Giriş
Güncellenme
SGK Dul Yetim Aylığı Şartları
SGK

SGK Dul Yetim Aylığı Şartları

SGK Dul Yetim Aylığı Şartları Ölüm aylığı ölen sigortalı kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilir. Ölüm aylığı halk arasında dul aylığı, yetim aylığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Bu yazımızda ölüm aylığının şartları, ölüm aylığı hak edişinde borçlanma sürelerinin hesabı, dul-yetim aylığı başvurusu nereye nasıl yapılır gibi konuları ele alacağız.

ÖLÜM AYLIĞI HAK ETME ŞARTLARI

SGK Dul Yetim Aylığı Şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra(istisnai maddeler hariç Ekim 2008) vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi şartları şu şekildedir:

  • En az 1800 gün malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası bildirilmesi yada
  • Kanunun 4/1-a maddesine göre çalışan sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olarak toplamda 900 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları bildirilmesi

Şartları mevcutsa SGK ölüm aylığı bağlayabilecektir.

Yukarıdaki kapsama giren kişiler dışında da

  • Malullük veya yaşlılık aylığı alırken yada hak edip de işlemleri henüz tamanlanmamış olan,
  • Malullük veya yaşlılık aylığının sigortalı olarak çalışma sebebiyle kesilmiş olan,

Sigortalıların hak sahiplerine de SGK’dan ölüm aylığı talep dilekçesi ile başvurmaları halinde ölüm aylığı bağlanabilecektir.

ÖLEN SİGORTALININ EŞİNE DUL AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Vefat eden sigortalının eşi ile yasal bir evlilik bağı bulunması öncelikli şarttır. Ölen sigortalının dul kalan eşe maaşının yüzde 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i miktarında dul aylığı bağlanacaktır.

ÖLEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA YETİM AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır.

Yetim aylığı alırken sigortalı olarak çalışmaya başlayan hak sahibi çocuklar, Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece ölüm aylığı almaya devam edecektir.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması:

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekmektedir.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması:

Öncelikle belirtelim ki kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş şartı bulunmamaktadır.

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır.

Malul-Engelli Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanması:

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

ÖLEN SİGORTALININ ANNESİNE-BABASINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesinin şartları şu şekildedir:

Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Bununla birlikte anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan(kira gibi) elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır.

Anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şartı da SGK tarafından aranmaktadır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

ÖLÜM AYLIĞINDA BORÇLANMA SÜRELERİ

Ölen sigortalının yakınlarının ölüm aylığı alabilmeleri için tüm borçlanma süreleri düşüldüğünde en az 5 yıldan beri sigortalılık ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmesi şartı incelenirken ölen sigortalının yada ölüm aylığı bağlanacak hak sahibinin borçlanmaları dikkate alınmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden evvel ölen sigortalıların 900 gün hesabında ise SGK kazanılmış hak kapsamında değerlendirme yapmakta ve tüm borçlanma sürelerini hesaba katmaktadır.

Bir işverene bağlı olarak çalışanlar dışında kendi adına çalışan eski adıyla BAĞ-KUR’lu çalışanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için genel sağlık sigortası, prim ve prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

SSK kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki diğer işlemler için Ankara’da bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

BAĞ-KUR’luların ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğüne Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi dilekçesiyle başvuru yapılması gerekmektedir.

Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;

-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

-Vasilik kararı (Hak sahibi mahkeme tarafından kısıtlandıysa)

Eklenmesi gerekmektedir.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SGK gelir testi yaptırmak için nereye başvurulur?

08 Aralık 2021 18:10, Çarşamba

SGK gelir testi yaptırmak için nereye başvurulur?   SGK gelir testi yaptırmak için nereye başvurulur? Gelir testi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan vatandaşların gelirlerinin tespit edilmesi sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir.   SGK gelir testi yaptırmak için nereye başvurulur? Genel sağlık sigortası kapsamına dahil olmayan vatandaşlar ve aile bireylerinin, prim ödeyip […]

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

07 Aralık 2021 16:50, Salı

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır? SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır? İşe yeni alınan her çalışan için, SGK işe giriş bildirgesi düzenlenmesi zorunluluğu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiştir. Günümüzün e-devlet altyapısı sayesinde, bu bildirgeler SGK’ya internet ortamında e-Sigorta üzerinden iletilebilir halde. SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır? Sigortalı […]

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?

06 Aralık 2021 15:47, Pazartesi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?   Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi uyarınca 1.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan genel sağlık sigortası yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlarına zorunlu, yabancı ülke vatandaşlarına ise talepleri doğrultusunda uygulanır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir? Kısa adı GSS olan sistem […]

GSS borcuna itiraz edilebilir mi?
03 Aralık 2021 15:07, Cuma

GSS borcuna itiraz edilebilir mi? GSS borcuna itiraz edilebilir mi? Ülkemizdeki bütün vatandaşların sosyal güvenlik kapsamına girmesi, sosyal güvence içinde yaşamalarını sağlamak için Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. Ancak GSS kimi zaman istenmeyen borçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.    GSS borcuna itiraz edilebilir mi? Bunun nedenleri arasında gerekli olan işlemlerin yapılmaması ile birlikte kişilerin işlemlerinde […]

Apartman ve Site Yönetimleri İçin Vergi Borcu Yapılandırması
02 Aralık 2021 16:30, Perşembe

Apartman ve Site Yönetimleri İçin Vergi Borcu Yapılandırması   Apartman ve Site Yönetimlerinin Hangi Borcu Yapılandırmadan Yararlanabilir?  Kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olup kanunun yürürlük tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil gibi borçlara, site yönetimleri tarafından araç kiralaması yapılmış ise kiralamayı yapan firmaların ve […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir