SGK, borçlusuna mesaj atacak

Giriş
Güncellenme
SGK, borçlusuna mesaj atacak
SGK

Prim borçlularıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “Torba Yasa”da yer alan yeniden yapılandırma fırsatını duyurmak için hemen her yola başvuracak.

SGK, Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle prim borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Kurum, yasanın SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin ilgili kesimlere duyurulmasını, yeni düzenlemelerle ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşturulması ve sosyal güvenlik kavramının yeterince bilinmesine katkı sağlanması amacıyla bir dizi çalışma yapacak.

SGK’nın yeniden yapılandırma konusunda izlenecek yol haritası SGK Başkanı Emin Zararsız tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeniden yapılandırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları konusunda, başta Zararsız olmak üzere kurumun üst düzey yöneticileri, toplantılar ve televizyon programları aracılığıyla borçlulara sağlanan kolaylıklara ilişkin bilgilendirme faaliyeti yürütecek.

Zararsız başkanlığındaki bir heyet, TÜRMOB, TİSK, TESK, TZOB ve TOBB gibi kuruluşların başkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edecek.

Merkez ve taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarında kullanılmak üzere, ortak bir sunum hazırlanacak ve internette yayımlanacak.

Kanunun uygulanmasına yönelik teknik alt yapı oluşturulacak ve test çalışmaları kanunda öngörülen ilk müracaat tarihine kadar tamamlanacak.

Tanıtım kampanyasında bilboardlar, gazeteler, televizyon kanalları, internet sitelerinden yararlanılacak. Kampanyaya ilişkin tanıtım filmleri, ilanlar, broşürler hazırlanacak.

Asıl borç tutarı 100 bin lira ve üzerinde olan büyük işverenlere SGK Başkanı Zararsız imzasıyla yazı gönderilecek.

Bankalarla, sigortalıların borçlarını peşin ödemelerine yönelik cazip kredi imkanları sağlanması amacıyla görüşmeler yapılıp, protokoller imzalanacak. Belli miktarın üzerinde borcu bulunanların, müracaat tarihinin son 3 günü öncesi SMS yoluyla bilgilendirilmesi sağlanacak.
Borçlu belediyelere ziyaret
SGK’nın taşra teşkilatı da yürütülecek çalışmalarda aktif rol alacak.
Kurum il müdürleri, bulundukları illerde tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapacak.
İl müdürleri TÜRMOB, TİSK, TESK, TZOB, TOBB ve benzeri kuruluşların taşra teşkilatlarını bizzat ziyaret edecek.
Defterdar ve vergi dairesi başkanlarıyla bir araya gelecek il müdürleri, ortaklaşa gerçekleştirilebilecek çalışmalar için girişimde bulunacak.
Bütçe imkanları doğrultusunda il genelinde iletişim araçlarıyla tanıtım çalışması yürütülecek, halkın yoğun ziyaret ettiği alışveriş merkezi gibi sosyal alanlarda tanıtım stantları açılacak.
Asıl borç tutarı bin lira ile 100 bin lira arasında bulunan borçlulara, il müdürü imzalı bilgilendirme yazıları gönderilecek.
Büyükşehir, merkez ilçe ve ilçe belediyeleri borçlarının tahsil edilmesi amacıyla, gerek duyulan belediyeler il müdürü/merkez müdürü tarafından ziyaret edilecek, diğerlerine de ayrıntılı bilgilendirme yazıları gönderilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir