Ölüm Aylığı Şartları ve Gerekli Belgeler 2018

Giriş
Güncellenme
Ölüm Aylığı Şartları ve Gerekli Belgeler 2018
SSK

Ölüm aylığı, sigortası olan kişinin ölümü durumunda, yaşayan eş ve çocuklara bağlanan maaştır. Kadın veya erkek sigortalı kişinin ölümü durumunda, yaşayan eş hangisi olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumu ayrım yapmamakta ve her iki eşe bu tutar ödenmektedir.

Ölüm aylığı şartları ve gerekli belgeler 2018 güncellemesi ile aylık miktarları, başvuru koşulları ve kimlere verilir soruları merak edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu remi sitesinde ölüm aylığı şartları ve ölüm aylığı için gerekli belgeler gibi konulara açıklık getirmektedir. Öncelikle ölüm aylığını kimler alabilir konusuna açıklık getirmek gerekirse ölen sigortalının; resmi nikahlı eşine, varsa çocuklarına, anne ve babasına ölüm aylığı verilmektedir.

Ölüm Aylığı Alabilmek İçin Şartlar ve Hak Sahiplerine Oranları

 • Öncelikle ölen kişinin ailesine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 5 yıl sigortalı bulunması gerekir.
 • Toplam da 900 gün yaşlılık, ölüm ve malullük (sakat olma durumu) sigortası için prim bildirmiş olması gerekir.
 • Sonuç olarak malullük veya yaşlılık aylıklarına hak kazanmış olması gerekmektedir.
 • Eğer malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış ise sigortalı olarak bir işte çalıştıkları için kesilmişse, sigortası olan kişinin ölümü ardından hak sahiplerine yazılı istekte bulunmalarının ardından ölüm aylığıbağlanır.

Ölüm aylığının eş, çocuk, anne ve baba için belirlenmiş oranları vardır. Bu oranların belirlenmesinde çocuk sayısı, eşin çalışma ve evlilik durumu gibi birçok etken vardır.

 • Dul eşe maaşın %50’si
 • Çocuğu olmayan, çalışmayan dul eşe maaşın %75’i
 • Çocuğu olmayan, çalışan dul eşe maaşın %50’si
 • Dul eş ve çalışmayan bir çocuk var ise maaşın %60’ı eşe, %30’u çocuğa
 • Dul eş ve çalışmayan iki çocuk var ise maaşın %50’si eşe, %25 her bir çocuk için
 • Yaş ayrımı gözetmeksizin bekar, evlenip boşanan veya dul kalan kızları için her birine maaşın %25’i
 • Tek kız çocuk için maaşın %50’si
 • Anne ve babaya bağlanan ölüm aylığı ise 65 yaş üstü olmaları, aylık bağlanmamış olması ve çalışmıyor olmaları halinde maaşın %25’i bağlanır.

Dul Eşe Aylık Bağlanma ve Kesilme Şartları

Sigortası olan kişinin ölümü durumunda, dul kalan eşine ölüm aylığı şartları kapsamında eşi ile resmi yani yasal bir evlilik bulunması şartıdır. Ölüm anında eşler yasal olarak evli değil ise ölüm aylığı için hak sahibi olamaz. Ölüm anında resmi evlilikleri bulunuyorsa çocuk sayısı veya çocuk olmama durumlarında maaş üzerinden yukarıdaki gibi yüzdelik oranlar ile ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanan eşin yeniden evliliği durumunda bağlanan ölüm aylığı kesilir.

Sigortalı Çalışan Kişinin Ölümü İle Çocuklarına Aylık Bağlanma ve Kesilme Durumu

Sigortası olan kişinin ölümü halinde çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar vardır.

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun malul yani sakat olma durumu
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5. maddesi 1. fıkrası gereği veya yabancı bir ülke mevzuatında çalışması durumu gibi belirleyici konular vardır.

Erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanması durumu ise şu şekilde olmaktadır:

 • Erkek çocuklarının evli olup olmadıkları dikkate alınmaksızın yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurduktan sonra,
 • Orta öğrenim gördükten sonra 20 yaşını doldurması
 • Hiçbir eğitim almamış ise 18 yaşını doldurmuş olması durumunda aylık bağlanamamaktadır. Erkek çocukları eğer sigortalı bir işte çalışmaya başlar ve aylık bağlanırsa ölüm aylığı alamamaktadır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı şartları ise kendine ait bir sigortalı işte çalışıyor olması durumunda ölüm aylığı bağlanamamaktadır. Çalışmıyor ise ölüm aylığı alabilmek için hak sahibi durumundadır. Kız çocuklarında evlilik durumu dikkate alınmaktadır. Şayet kız çocuğu evli değil ise evlenmiş boşanmış veya dul kalmış ise ölüm aylığı bağlanabilmektedir. Kız çocuğu evlenirse bağlanan maaş kesilir. Öğrenim durumu dikkate alınmaz.

Kız veya erkek çocuklarında cinsiyet, evlilik durumu, yaşı gözetmeksizin %60’ın üzerinde çalışma gücünü yitirmişse ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm Aylığı İçin Gerekli Belgeler

Ölüm aylığı alabilme şartlarına uyum gösterip hak sahibi olduğunuzu öğrendikten sonra gelen ölüm aylığı için gerekli belgeler nedir sorusudur. Belgeleri sıralamak gerekirse;

 • Ölüm aylığının bağlanması için dilekçe
 • Aile bireylerinin bilgilerinin açıkça bulunduğu Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Veraset İlanı
 • Ölüm Defin Tutanağı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Hak sahibi olanlar için Beyan ve Taahhüt Belgesi
 • Aylık maaş alan çalışan eşler ve çocuklar için gelir ve aylık belgesi
 • E-devletten alacağı herhangi bir sigortasının olmadığına dair hizmet ve sağlık provizyon dökümleri
 • Ziraat bankasına ait hesap numarası alınması ve her hak sahibi için birer hesap kartı çıkarılmalıdır.
 • Çocuklar için varsa yeni çıkarılmış Öğrenim Belgesi
 • Çocuk malul ise Sağlık Kurulu Raporu

Yukarıdaki belgeler eş, çocuk, anne ve baba için genellenerek listelenmiştir. Belgelerin eksiksiz tamamlanması halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Ölüm Aylığı Şartları ve Gerekli Belgeler 2018 kapsamında sorulan sorular arasında bu belgeler ile çift maaş almak mümkün müdür sorusudur. Yani hem ölen eşten hem de ölen anne veya babadan maaş alma durumudur.  Çift maaş almak için de elbette bazı şartlar vardır.  Birinci şart ölen eş ve anne babanın farklı sigortalara sahip olması. Yani biri emekli sandığına bağlı diğeri de SSK’lı olmalıdır. İkinci durum ise sigortalı kişinin ölüm tarihidir. Ölüm tarihinin 2008’ de önce veya sonra olması ile alakalı bir durumdur. Yine sigortaları farklı olmak şartı ile çift maaş alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir