"İŞVEREN" kategorisine ait haberler.

İhbar tazminatı alabilirsiniz

19 Aralık 2017 09:47, Salı

Soru: Sadettin Bey, ben 09.09.2009 tarihinde işe başladım. İşveren tarafından 31.10.2013 tarihinde yapılan tebligatta, iş akdimin 31.12.2013 tarihinde mesai bitimi itibariyle sona ereceğini bildirildi. Fakat fiilen işten çıkışım bu tarihte değil 29.01.2014 tarihinde yapıldı. Bu durumda ihbar tazminatı alabilir miyim? Adem U. Cevap: Değerli okurum, belirsiz süreli iş sözleşmeleri sona erdirilirken, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın […]

İşçisinden fazla çalışma onayı almayan işveren idari para cezasına katlanır

19 Aralık 2017 09:46, Salı

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşverenlerin, fazla çalışma yaptıracakları işçilerin onayını yada muvafakatini […]

Patron sana küfür mü Ediyor bitir sözleşmeyi, al tazminatı

19 Aralık 2017 09:44, Salı

İşçi, işyerinde Sexual Tacize uğramışsa, İşveren kendisine hakarette bulunmuş Tehdit etmişse, bir, haftadan fazla Iş durmuşsa sözleşmesini feshederek tazminatını alabilir ettik. KİDEM tazminatı alabilmek for gereklı tip SART, o işverene Bagli Olarak en az Bir Yıl çalışmış olmaktır. Bir yıldan DAHA Kısa çalışmalarda hangi sekilde Iş Sözleşmesi sonlanmış OLURSA olsun KİDEM tazminatı alınamaz. Tabii Tanzimat […]

Kalp krizi ölümlerinde işveren kusuru araştırmasında hukuk genel kurulu bilirkişiyi işaret ediyor
19 Aralık 2017 09:42, Salı

Kalp krizi ile ölümlerinde öncelikle en tartışmalı konularından biri de İş Kazası sayılıp sayılmaması yönünden tartışılır, SGK tarafından illiyet bağı ile iş kazası kararı verilebilir ,diğer doktrinlere göre işyerinde yada eklentilerinde , araçlarında meydana gelmesi halinde iş kazası sayılması yönünde farklı görüşler vardır. Tabi ki burada işveren kusuruna göre hak sahiplerinin açacağı maddi ve manevi tazminat ile […]

İşveren ibraname de kıdem tazminatını ödediğini ispat etmelidir / Bilirkişilere kaynak eser
19 Aralık 2017 09:41, Salı

Bugünlerde okurlarımızın büyük bir çoğunluğu İbra ettikleri işverenlerinin ,ibraya yazdıkları hak ediş ödemelerini eksik ödediklerini ,çoğu zamanda ibra da yazılmasına rağmen ödemenin yapılmadığını ileri sürerek bu haklarının dava yolu ile kazanma şansları olup olmadığını soruyorlar. Bizde bu konuda kendilerine açacakları davalarda karine teşkil edecek örnek Yargıtay kararı sunarak ,dava açmalarını öneriyoruz. Elimizde konuyla ilgili güncel […]