"İŞVEREN" kategorisine ait haberler.

İşçi ve işveren arasında arabuluculuk düzenlemesi yasalaştı!

25 Aralık 2017 18:53, Pazartesi

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kanuna göre, iş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde, Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak. Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, […]

İşverenlere önemli duyuru!

23 Aralık 2017 10:28, Cumartesi

e-sigorta “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi” uygulamasının kapalı olduğu  6-13 Mart 2014 tarihleri arasında ünitelere kağıt ortamında verilen işe giriş ve işten ayrılış  bildirgelerinden dolayı  idari para cezası uygulanmayacağı bildirildi. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, 6 Mart 2014 – 13 Mart 2014 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun (4/a) bendi kapsamındaki sigortalıların e-sigorta […]

Stajyerlerin hakları, işverenlerin yükümlülükleri

23 Aralık 2017 10:27, Cumartesi

Yaz tatili yaklaşırken öğrenciler için staj hazırlıkları da başladı. Stajyerlerlerin çalıştırılmaz şartları nelerdir? Sigorta ve maaş hakları var mıdır? Sabah yazarı Faruk Erdem, Stajyerlerlere haklarını, işverenlere yükümlülüklerini hatırlattı: Stajyerler dikkat! Artık ‘getir-götür’ elemanı ya da ‘boş kadro doldurmak’ için istihdam edilen ‘bedava’ personel değilsiniz. Sigorta ve maaş hakkınız var. Maaşınızı da sigortanızı da kimseye bırakmayın! […]

İşvereni ihbar edene ödül verilir mi?
20 Aralık 2017 10:37, Çarşamba

Bir limited şirketin, 500′e yakın işçinin maaşını asgari ücretten yatırıp, üstünü elden vermesi suç mudur? Şikayet edene ödül verilir mi? 5…440349 Nolu SMS İş Kanunu’na göre 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işverenlerin işçi ücretlerini banka aracılığı ile ödeme zorunluluğu vardır. Ücretlerin bir kısmının elden bir kısmının banka aracılığı ile ödenmesi suçtur. İş Kanunu’na göre bunu […]

Çalışanın maaşını bankaya yatırmayan işverenin ödeyeceği İPC 2014 yılında arttı
20 Aralık 2017 10:36, Çarşamba

Ülkemizde çalışanların kayıt altına alınmasında bir adımda 18.11.2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğe göre işverenler işlem yapacaktır. Ø  6098 sayılı Borçlar Kanununa Göre, Ø  5953 sayılı Basın-İş Kanununa Göre, Ø  854 sayılı Deniz-İş Kanuna Göre, Ø  4857 sayılı İş […]

Yabancı uyruklu işçi çalıştırmanın usulü ve sosyal güvenliği
19 Aralık 2017 10:05, Salı

Yabancı uyruklu işe çalıştırmada değişiklikler var. Artık yurtdışında iken çalışma iznine başvuran ve ülkemize çalışmak amacıyla gelenlerden ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecek…. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce izin alınması […]

İş kazasını bildirmeyen işverenin cezası nedir?
19 Aralık 2017 10:04, Salı

İş kazaları 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde açıklanmıştır. Bu madde de aynı zamanda meydana gelen iş kazalarını “kolluk kouvvetlerine hemen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmeleri” hükme bağlanmıştır. Ancak kaza işverenin kontrolü dışında meydana gelmişse, bu sefer bildirim işverenin/işyeri yetkilisinin bildirim süresi (3 gün) kazayı öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır. 4/b kapsamında […]

Şirket Ortakları Sigortalılık Durumunuzu Teyit Ettirdiniz mi?
19 Aralık 2017 10:04, Salı

Emeklilik bir insnaın yaşamında önemli unsurlardan biri. Çok değişikliğe uğradığı için karmaşık hale gelmiş mevzuatımızda sigortalılar için çok sayıda mayın var ve bu mayınlar emeklilik aşamasında patlayarak hayal kırıklığına yol açıyor ve işimiz gereği biliyoruz ki genelde optimal çözüm için geç kalınmış oluyor ve kişiye pahalıya patlıyor. Örneğin 01.10.2008′den önceki uygulamada, bir işyerinde SSK‘lı olarak çalışanların […]

İşçilikten patronluğa geçenin tazminatı
19 Aralık 2017 10:03, Salı

Soru: İşyerinde işçi olarak çalışırken patronlarım beni şirkete ortak yaptı. İşçilikten çıkışım yapıldı. İşyerinde yaklaşık 4 yıldan beri işçi olarak çalışmışlığım var. Bu sürenin kıdem tazminatını alabilir miyim? M. İşler Cevap: Sayın İşler, işyerinden kendi isteğinizle ayrıldığınıza ilişkin patronlarınıza belge vermediyseniz 4.5 yıllık sürenin kıdem tazminatını alabilirsiniz. Şirkete ortak olma nedeniyle işten ayrıldığınızı yazılı olarak […]

İşverenlerin prime esas kazançlara nasıl belirlenir?
19 Aralık 2017 10:01, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK) kurulmadan önce Bağ-Kur a tabi prim ödeyen işverenler, bulundukları basamağa göre belirlenen tutarda prim ödemekteydiler. Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplandıktan sonra oluşturulan ve 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren sosyal güvenlik uygulama Kanunu ile birlikte basamak sisteminden vazgeçildi ve beyanda bulunacağı geliri üzerinden prim ödeme sistemine geçildi. Yani artık […]