Kaçakçılık suçu açısından matrah artırımı

Giriş
Güncellenme
Kaçakçılık suçu açısından matrah artırımı
SGK

Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümleri doğrultusunda matrah ve vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan vergiler için ‘vergi incelemesi kalkanı’ işlevi görüyor. Bu nedenle, Kanun’un ilgili maddelerinde açıkça düzenlendiği üzere, matrah artırımında bulunulan vergi türleri yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılması mümkün değil.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun’da matrah artırımından yararlanamayacakları belirtilenlerin, kapsam dışı olduklarının belirlenmesinde neyin esas alınacağı konusu tartışmalı.

Ayrıca, kapsam dahilinde olan mükelleflerin, matrah artırımında bulunmalarına rağmen haklarında vergi suçu raporu düzenlenmesi mümkün.

KARŞIT İNCELEMEYE ENGEL YOK

Matrah artırımı ile ilgili hükümler dikkatle incelendiğinde sadece anılan ‘vergi türleri itibariyle’ tarhiyatla sonuçlanabilecek incelemeler yönünden bir kısıtlama olduğu anlaşılıyor.

Mükellef, ilgili yıllar için bütün vergi türleri itibariyle matrah artırımında bulunmuş olsa bile, bu mükellef hakkında karşıt inceleme yapılabilir. Böyle bir durumda matrah artırımı, mükellef açısından sadece tarhiyat yapılamaması olanağı sağlar. Yani, karşıt inceleme sonucunda mükellefin kaçakçılık suçu işlediği saptanırsa kendisi hakkında vergi suçu raporu düzenlenmesini engelleyecek bir ‘koruma’ söz konusu değil. Dolayısıyla, karşıt incelemeye muhatap olma olasılıkları olan mükellefler için en garanti yol, kuşkulu işlemlerine özgü olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları…

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

6111 sayılı Kanun’un 9. maddesinin altıncı fıkrasında; ‘defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler’in matrah artırımından yararlanamayacakları belirtiliyor.

Burada temel sorun, mükelleflerin bu kapsamda olup olmadıklarının ne şekilde belirleneceği. Yasa metninden anlaşılamayan bu konu Tebliğ’de açıklanmaya çalışılmış durumda. Tebliğ’ göre; Kanunun yayınlandığı tarihten (25 Şubat 2011) önce ‘herhangi bir tespit’ yapılması yeterli. Bu tespitin neye dayalı olacağı konusu ise belirsiz. Tespit için vergi suçu raporunun esas alınacağı düşünülse bile karşımıza bazı sorunlar çıkabiliyor.

Mükellef hakkında tespit yapılmış, vergi suçu raporu düzenlenmiş ve suç duyurusunda bulunulmuş olmasına rağmen; Savcılık makamınca takipsizlik kararı verilmiş veya yapılan yargılamada mükellef beraat etmiş olabilir.

NE YAPILMALI?

6111 sayılı Kanun’da, matrah artırımından yararlanmayacakları belirtilen mükelleflerin belirlenmesine yönelik somut bir ölçüt yer almıyor. Bu belirsizlik tebliğ ile doldurulmaya çalışılmış, bu yapılırken de pratiklik adına ‘toptancı ve kestirme’ bir yol seçilmiş.
Kanımızca, adli süreç sonunda suçsuz olduğu anlaşılanların da matrah artırımından yararlanmaları gerekir. Bu durumda olanların başvurmaları halinde ileride doğacak ihtilaflarda açacakları davaları kazanma şanslarının yüksek olduğu görüşündeyiz.
Dolayısıyla, kapsam belirlenmesinde rapor düzenlenmesini yeterli gören idari görüşün değiştirilmesi gerekiyor. Aksi durumda, uyuşmazlıkları azaltmayı amaçlayan düzenleme yeni tür uyuşmazlıkların yaratılması aracı haline gelecektir.

Bonoda lehdarın değiştirilmesi usulü

Bonoda lehdar (parayı tahsil hakkına sahip kişi) ciro yoluyla değiştirilebilir. Bunun için bono üzerine ‘Ö emrine ödeyiniz’ ibaresi yazıldıktan sonra lehdar tarafından imzalanması gerekir. Lehdarın ismi çizilerek yerine başka bir isim yazılması halinde, bu lehdar değşikliğinin geçerli olabilmesi için keşidecinin (bono borçlusu) imzasının olması gerekir. Bu olmaksızın lehdarın isminin çizilmesi, bononun kambiyo senedi vasfını yitirmesine neden olur.

Geriye dönük prim ödeyerek emekli olunamıyor?

Sigorta başlangıcım 1986. Doğum tarihim 1962. Şuan çalışmaktayım ve 3000 gün primim artı askerlik var. Ayrıca 18 ay yurtdışı çalışmam var. Ne zaman emekli olabilirim? Geriye dönük prim günlerimi yatırıp emekli olabilir miyim? İbrahim Ahrasoğlu

Geriye dönük olarak, prim ödenmemiş yani çalışılmamış süreler için borçlanmak, başka bir anlatımla prim ödeyerek prim günü kazanmak mümkün değil. Ancak yurtdışında geçen çalışma sürenizi ve henüz borçlanmadıysanız askerlik sürenizi borçlanabilirsiz.

Sigorta başlangıcınızı gün ve ay olarak vermediğinizden, emekliliğiniz için gereken prim ödeme gün sayınızı kesin olarak söyleyemiyoruz. Sigorta başlangıcınız 23.11.1986 tarihinden sonra ise 5375 gün; bu tarihten önce ise 5300 gün prim ödemiş olmanız gerekiyor.

Askerliğinizi ilk defa sigorta olduğunuz tarihten önce yaptıysanız, sigorta başlangıcınız borçlandığınız süre kadar geri gelir. Askerlik borçlanmasıyla geri gelen sigorta başlangıç tarihiniz 23.05.1985 tarihinden önceki bir tarihe gelirse, bu defa 5225 prim günüyle emekli olmaya hak kazanırsınız. Her üç durumda da prim gününüzü tamamlayana kadar, 25 yıllık sigortalılık süresi ve yaş koşulunu da sağlamış olur ve prim gününüzü tamamladığınızda emekliliğe hak kazanırsınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir