İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı neden ile derhal fesih hakkını düzenlemiştir. İşveren ile işçi arasındaki sözleşmenin işveren tarafından derhal fesih edilebilmesi için 25. maddede yer alan nedenlerden birinin gerçekleşmiş olması ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Giriş
Güncellenme
İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı neden ile derhal fesih hakkını düzenlemiştir. İşveren ile işçi arasındaki sözleşmenin işveren tarafından derhal fesih edilebilmesi için 25. maddede yer alan nedenlerden birinin gerçekleşmiş olması ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İşverenin işçi sözleşmesini derhal fesih edebilmesi için gerçekleşmesi gereken haklı nedenlerden birisi de işçinin mazeretsiz olarak izinsiz işe gelmemesidir.

İşe izinsiz gelmeme tutanağı nedir?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı, işveren tarafından aşağıdaki durumlardan birinin oluşması durumunda tutulması gereken çok önemli bir tutanak türüdür.

Kanuna göre;

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın;

  • Ardı ardına 2 iş günü veya
  • 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü
  • yahut 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi (üst üste gelmeme şartı yoktur burada.)

halinde işveren tarafından sözleşmesi derhal feshedilebilir. Ancak, sözleşmenin fesih edilebilmesi için işlem sırasına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde, işçinin sözleşmesi feshedilemez. Feshedilse bile mahkeme kararı ile geri dönebilir.

İş izinsiz gelmeme tutanağı örneğini buradan indirebilirsiniz.

İşe izinsiz gelmeme tutanağı nasıl doldurulur? Ne yapmalıyım?

Yukarıda yer verdiğim durumlardan birisi gerçekleşti ise sözleşmenin fesih edilebilmesi için işverenin işlem sırasına uyması gerekmektedir. Prosedürlere uymak gerekir. Peki ama işveren ne yapmalıdır? Dilerseniz, sırasıyla yapılacak olan işlemlerden bahsedelim.

  • Öncelikle işveren yukarıda örneğini paylaştığımız işe izinsiz gelmeme tutanağını tutmalıdır. Varsa şahitler, mutlaka tutanakta imzalarının alınması gerekir. Yukarıdaki örneği kullanabilirsiniz. Bu tutanak ile durum belgelendirilmiş olur.
  • İş burada bitmiyor. Tutanağı tuttunuz. Ayrıca, işveren işçinin bilinen en son adresine noter aracılığıyla yazı göndermelidir. Bu yazı, oldukça önemlidir. Mahkeme sürecinde görülmek istenir. Mutlaka bu yazıyı göndermelisiniz. Yazı nasıl olmalı? Yazıda işçinin gelmediği günlere yer verilmeli, işe gelmediği günler için mazereti olup olmadığı sorulmalı ve bu mazereti, kanıtlayıcı belgelere dayandırması gerekliliği ve bir bildirim süresi verilmelidir. Bu bildirim süresi, işçinin kendisini savunması için verilen bir süredir. Mutlaka verilmesi gerekir. Verilen sürenin çok kısa olmamasına özen gösteriniz. Makul bir süre veriniz. Eğer işçi tarafından süresi içerisinde bildirim yapılmazsa işveren işçinin sözleşmesini feshedebilir. Yine kanıtlayıcı belge sunulmazsa, mazeret bildirilmezse bu fesih hakkı kazanılır.

Yukarıda bahsettiğim yol izlenmediği takdirde, fesih işleminiz geçersiz sayılır. Çünkü işçinin savunması alınmamıştır. Yine tutanak tutulmadığı, işçinin izinsiz işe gelmediği belgelendirilmediği takdirde fesih işlemi gerçekleştirildiyse ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Bu da işverenin maddi bakımdan zarar görmesine neden olur.

İhbar tazminatı şartları nelerdir? isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik

16 Şubat 2022 14:14, Çarşamba

Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik   Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik Konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır. 1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır.  Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya […]

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi

15 Şubat 2022 16:15, Salı

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi   İşyeri Bildirgesinin Verilmesi 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu doğrultuda işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan […]

İşverenler Açısından Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Olumsuz Sonuçları

24 Ocak 2022 22:41, Pazartesi

İşverenler Açısından Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Olumsuz Sonuçları   İşverenler Açısından Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Olumsuz Sonuçları Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta, sadece çalışanlar değil işverenler açısından da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. İşyerinde yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğar. Ciddi […]

E-Devlet Başvuru
30 Ağustos 2019 14:00, Cuma

İnternet üzerinden erişimin sağlandığı ve de android cihazlarda kolayca ulaşabildiğimiz E-Devlet online işlemler, hayatımızdaki pek çok işlemi kolaylaştırmıştır. Çeşitli hizmetleri bünyesinde barındıran sistem ayrıca kamu dairelerinden alınabilen resmi belgeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Resmi kurumlara gitmeye gerek kalmadan evraklara ulaşmak bu sayede mümkün olmaktadır. E-Devlet Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. E-Devlet Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir? E-Devlet, […]

2019 Doğum Yardım Parası Sorgulama Ekranı
23 Ağustos 2019 16:00, Cuma

2019 yılı doğum parası sorgulanma ekranı e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve halk arasında çocuk parası olarak bilinen bu sosyal yardımın sorgulanma işlemi e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Devletin doğum sonrası ortaya çıkan masrafların giderilmesinde kullanılması amacıyla sunduğu doğum parası, 2015 yılı itibariyle pek çok aileye verildi ve […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir