İŞ KAZASI ÖLÜMLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR HAK SAHİPLERİ AYLIK TAHSİS TALEP VE TAAHHÜT BELGESİNDE BUNU BELİRTİNİZ

Giriş
Güncellenme
İŞ KAZASI ÖLÜMLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR HAK SAHİPLERİ AYLIK TAHSİS TALEP VE TAAHHÜT BELGESİNDE BUNU BELİRTİNİZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandığında sevinmiştik , artık ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıkları azalmasını bekliyorduk ,yönetmeliklerde tamamlanmıştı.
Bakanlık kanunu ve yönetmeliği seminerlerle tanıtmaya devam ediyor.
Fakat buna rağmen yeterli İş Sağlığı ve Güvenliği önlemi ve kültürü henüz ülkemizde yerleşmediği için ölümlü iş kazalarına her ay rastlamaktayız.
3. Köprü inşaatında 3 işçinin ölümü ile iş kazasından şampiyonluğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk.
50 metrede ölümle randevunun sonucunda 3 ölü ,1 yaralı olmak üzere 4 işçi için ,şimdi 6331 Sayılı Kanununda işveren mi sorumlu yoksa denetim eksikliği mi olmak üzere sorgulamamız gerekir.
Burada sorumlu öncelikle bu işçilerin iskele de çalışırken gerekli iş güvenliği önleminin alınıp alınmadığı ve aynı zamanda iskelenin sağlamlığı konusunda gerekli denetimler var mı sorusunun cevabı aranacaktır.
Şantiyeden sorumlu mühendis ve iş güvenliği mühendisi tarafından ihmal araştırılacaktır.
Sorumlularda bu konuda ifade verecekler ,bilirkişi tarafından da kaza yeri incelemesi yapılacaktır.
Mart ayında baktığımızda 112 işçi iş kazasında hayatını kaybetmiştir.
2014 yılının ilk üç ayında 276 işçi iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Bu üç ay içinde 80 inşaat işçisi ölmüştür.
YAŞLANDIKÇA İŞÇİLERİN İŞ KAZASI RİSKİ ARTAR MI?
Ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler sonucu ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kesim yaşlandıkça iş kazasına uğrama riski artmaktadır.
Bu kazada ölen kişiler çalışmaya mecburduk kaldık diyorlar.
Ölen işçilerin 48 yaş ile 50 yaş arasında olduklarını görmekteyiz.
Özellikle yaşlandıkça fizyolojik anlamda vücut dirençlerimiz düşmektedir.
Bundan dolayı inşaat gibi ağır ve tehlikeli işlerde yaşlanmış kişilerin ,özellikle yetersiz iş güvenliği önlemleri alınmış ise bu kişilerin iş kazasında hayatlarını kaybetme riski yüksek olacaktır.
İŞ KAZASINDA AYLIK TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİNDE HAK SAHİPLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLUĞUNA VURGU YAPMALIDIR
5510 sayılı Kanunun 39. maddesi ile ilgili uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususu en son 22.7.2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelge ile talimatlandırılmış olmasına rağmen, ünitelerce her malullük ve özellikle ölüm olaylarında 39. maddeye göre denetim istendiği anlaşılmıştır.
Kanunun 39. maddesinin birinci fıkrası, “Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.” hükmünü amirdir.
Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere, sigortalının malul kalmasında veya ölmesinde üçüncü bir kişinin kastının bulunması ve durumun sigortalı ve hak sahiplerince tahsis talep ve beyan taahhüt belgesiyle beyan edilmesi gerekmektedir. İlgililerce durumun beyan edilmemesi halinde, konunun yargıya intikali ile Kurumumuzdan bilgi talep edilebileceği göz önüne alındığında, her malullük veya ölüm aylığı talebinde, olayın 39. madde kapsamında olup olmadığı hususunda tespit istenmeyecektir.
Bundan sonra sigortalının malul kalmasında veya ölmesinde üçüncü bir kişinin kastının bulunması ve durumun sigortalı ve hak sahiplerince tahsis talep ve beyan taahhüt belgesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
Bununla ilgili tahsis ve beyan taahhüt belgesiyle beyan edilmiş ise işleme alınarak rücu hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı?

04 Aralık 2021 19:02, Cumartesi

İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? işin yapıldığı bölümde özlük hakları bakımından taşeron firmanın işçisidir. Orada kaza geçirdiği an itibariyle amirleri tarafından en yakın hastaneye götürülmelidir.    İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? Taşeron işçinin hastaneye ulaştıramadığı durumlarda bulunduğu mekanda ilk yardımın yapılması zorunludur. Burada dikkat […]

SGK İş Kazası Bildirim Süresi 2018 Nedir? Cezası Ne Kadardır?

30 Kasım 2018 12:52, Cuma

Ne yazık ki, ülkemizde iş kazaları oldukça fazla yaşanmaktadır. Bu iş kazalarının bazıları önemli sonuçlara sebebiyet vermese de, bazıları ölüm de dahil çok büyük sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, iş kazalarını önleyebilmek adına azami tedbirlerin alınması ve işveren ve işçilerin bu konuda oldukça dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. İş kazalarının yaşanması durumunda işveren ne […]

İş güvenliği uzmanları vicdanla cüzdan arasında sıkışmamalıdır

25 Aralık 2017 18:57, Pazartesi

Türkiye’yi yasa boğan Manisa Soma’da meydana gelen maden faciası İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını yeniden irdelenmesini gündeme getirdi. 301 kişinin hayatın kaybettiği olayda maden ocağını denetlemekle görevli İş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin firma sahibi tarafından ödenmesi ve sözleşmeyle işverene bağı olması denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığı gerçeğini gözler önüne serdi. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) […]

İş kazalarının yüzde 90′ı taşeron olan iş yerlerinde
25 Aralık 2017 18:56, Pazartesi

Çalışma hayatının önemli sorunlarından “taşeron işçilik” Soma’daki maden faciasının ardından tartışılmaya devam ediyor. İstatistiklere göre iş kazalarının yüzde 90′a yakını taşeron olan iş yerlerinde meydana geliyor. Taşeron işverenler istihdam ettikleri işçilerle genellikle bir yıldan kısa süreli sözleşmeler yapıyor. Taşeron işçilik, çalışma hayatının en çok tartışılan gündem maddelerinden biri. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş […]

İş kazasında maddi ve manevi tazminatlar
23 Aralık 2017 10:35, Cumartesi

İş kazası hem işçi, hem işveren ve hem de aileleri için maddi ve manevi acılarla doludur. İş kazasına uğrayan işçi yüzde 10’dan fazla çalışma gücü kaybına uğrarsa kendisine, iş kazası sonucu vefat ederse de ailesine sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. İş kazası hem işçi, hem işveren ve hem de aileleri için maddi-manevi acılarla doludur. İş […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir