İş güvenliği uzmanları vicdanla cüzdan arasında sıkışmamalıdır

Giriş
Güncellenme
İş güvenliği uzmanları vicdanla cüzdan arasında sıkışmamalıdır

Türkiye’yi yasa boğan Manisa Soma’da meydana gelen maden faciası İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını yeniden irdelenmesini gündeme getirdi. 301 kişinin hayatın kaybettiği olayda maden ocağını denetlemekle görevli İş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin firma sahibi tarafından ödenmesi ve sözleşmeyle işverene bağı olması denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) hükümete bir çağrıda bulunarak Soma’da yaşanan maden kazasının iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin ücretinin ilgili firma tarafından ödenmesi uygulaması başta olmak üzere, sektör çalışanlarının maaşları, mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortasının zorunlu hale getirilmesi gibi bazı radikal önlemler almasını istedi.
ASMMMO Başkanı Mehmet Okkalı, yaşanan facianın madencilik, tersanecilik ve inşaat sektöründe acil bazı önlemlerin alınmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti. İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini firma ödediği için objektif bir denetim yapmanın mümkün olamayacağının altını çizen Okkalı, “ Soma’da yaşanan olay bize gösterdi ki özellikle yeraltı madenciliği, inşaat ve tersane sektörü gibi ölüm olaylarının en fazla yaşandığı alanların denetimlerinde ve alınması gereken tedbirlerinde sorunlar var. Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kriterlere uygun bir yasamız var. Ancak buna rağmen ölüm riskinin fazla olduğu sektörlerde hala iş güvenliği istenilen düzeye getirilemedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de iş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin ilgili firma tarafından ödenmesi. ‘Parayı veren düdüğü çalar’ mantığıyla hareket edilmesidir. İş güvenliği uzmanları cüzdan ile vicdan arasında sıkışıp kalmamalıdır. Böyle bir sistemde objektif bir denetimin yapılması mümkün değildir. Daha şeffaf denetim, daha radikal önlemler alınmadan ölümlü iş kazalarının önüne geçmek mümkün değildir. Bu anlayış sürdüğü müddetçe Allah korusun daha nice Soma faciaları yaşarız” dedi.

2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan yeraltı madencilik sektörünün ‘ağır ve tehlikeli’ sınıfından ‘çok tehlikeli’ sınıfına alındığını hatırlatan Okkalı, Soma benzeri faciaların yaşanmaması için atılması gereken bazı adımları şöyle sıraladı:

1-İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin istihdam etme zorunluluğu bulunan işveren, iş güvenliği ve iş yeri hekimi ile doğrudan anlaşma yapmamalı, işveren ile iş güvenliği uzmanının parasal bağı olmamalıdır. Bağımsız bir kurul oluşturulmalı. İşveren, ihtiyacı olan uzmanı bu kuruldan talep etmeli. Kurul tarafından sırası gelen uzman atanmalı. Firma sahibi uzman ücretini bu özerk kurula ödemelidir. Devlet, bu denetim uzmanlarını da periyodik olarak denetlemelidir.

2-Yeraltı işlerinde çalışanların fiili hizmet sürelerine her yıl eklenen 180 gün 240 güne çıkartılmalıdır. Böylece ölüm riski olan işlerde çalışanlar daha erken emekli olmasının önü açılmalıdır.

3- Türkiye’deki maden ocaklarında olağanüstü durumlarda çalışanların tahliyelerinde sorunlar yaşanıyor. Bu tür ocakların tahliyesinde daha modern ve daha kısa sürede tahliye imkanı sağlayan sistemler kurulmalıdır. Örneğin Afrika ülkesi Kenya’da 7 bin işçinin çalıştığı bir maden işletmesinde tahliye işlemi 7 dakikada tamamlanırken, ülkemizde 1.5 km mesafe 45 dakikada yürüyerek geçilmektedir. Maden sahalarında tahliye ile ilgili yatırımlar yapılmalı. Tatbikatlar aslına uygun olarak periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

4-Madencilik sektöründe çalışanların ücretleriyle ilgili yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Özellikle ölüm riski yüksek olan yeraltı madencilik sektöründe çalışanların maaşları asgari ücretin üç katından az olmamalı. Yerin metrelerce altında 8 saat süreyle çalışan işçilerin ekonomik ve sosyal hakları yeniden düzenlenmelidir.

5- Ferdi Kaza Sigortası mevzuatında değişiklik yapılmalı. Maden, taş, mermer, tersane, inşaat, patlayıcı ve parlayıcı madde imalatında çalışanlar, itfaiyeci, korucu, yıkıcı ve açık deniz balıkçılığı gibi meslekleri yapanlar ferdi kaza ve mali mesuliyet sigortası iş veren tarafından yapılması zorunlu hale getirilmeli, devlet bunu teşvik etmeli ve sübvanse etmelidir. Mali mesuliyet sigortası yapılmadığı taktirde iş verenin iflası veya diğer hallerde yaşanacak kazalarda işçi hakları böylece sigorta şirketinin koruması altına alınmış olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı?

04 Aralık 2021 19:02, Cumartesi

İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? işin yapıldığı bölümde özlük hakları bakımından taşeron firmanın işçisidir. Orada kaza geçirdiği an itibariyle amirleri tarafından en yakın hastaneye götürülmelidir.    İş kazası geçiren taşeron işçi ne yapmalı? Taşeron işçinin hastaneye ulaştıramadığı durumlarda bulunduğu mekanda ilk yardımın yapılması zorunludur. Burada dikkat […]

SGK İş Kazası Bildirim Süresi 2018 Nedir? Cezası Ne Kadardır?

30 Kasım 2018 12:52, Cuma

Ne yazık ki, ülkemizde iş kazaları oldukça fazla yaşanmaktadır. Bu iş kazalarının bazıları önemli sonuçlara sebebiyet vermese de, bazıları ölüm de dahil çok büyük sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, iş kazalarını önleyebilmek adına azami tedbirlerin alınması ve işveren ve işçilerin bu konuda oldukça dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. İş kazalarının yaşanması durumunda işveren ne […]

İş kazalarının yüzde 90′ı taşeron olan iş yerlerinde

25 Aralık 2017 18:56, Pazartesi

Çalışma hayatının önemli sorunlarından “taşeron işçilik” Soma’daki maden faciasının ardından tartışılmaya devam ediyor. İstatistiklere göre iş kazalarının yüzde 90′a yakını taşeron olan iş yerlerinde meydana geliyor. Taşeron işverenler istihdam ettikleri işçilerle genellikle bir yıldan kısa süreli sözleşmeler yapıyor. Taşeron işçilik, çalışma hayatının en çok tartışılan gündem maddelerinden biri. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş […]

İş kazasında maddi ve manevi tazminatlar
23 Aralık 2017 10:35, Cumartesi

İş kazası hem işçi, hem işveren ve hem de aileleri için maddi ve manevi acılarla doludur. İş kazasına uğrayan işçi yüzde 10’dan fazla çalışma gücü kaybına uğrarsa kendisine, iş kazası sonucu vefat ederse de ailesine sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. İş kazası hem işçi, hem işveren ve hem de aileleri için maddi-manevi acılarla doludur. İş […]

Risk degerlendirmesi yaptırmayan yanacak
23 Aralık 2017 10:34, Cumartesi

Risk değerlendirmesi Nedir? Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirmesi zorunlu mu? Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden itibaren istisna olarak belirtilen işyerleri dışında kalan bütün işyerlerinde […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir