"SGK Prim Teşvikleri" etiketine sahip yazılar.

SGK Prim Teşvikleri

18 Aralık 2021 18:55, Cumartesi

SGK Prim Teşvikleri SGK Prim Teşvikleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere istihdamı artırmak ve kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla çeşitli kanunlarla tanınmış istihdam teşvikleri bulunmaktadır. İşverenler için en önemli gider kalemlerinden biri olan personel giderlerinin, doğru bir şekilde teşvik uygulamalarından yararlanılması halinde […]