"Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir?" etiketine sahip yazılar.

Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir?

20 Aralık 2021 16:47, Pazartesi

Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir? Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir? Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.   Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir? 2007 yılından itibaren uygulanan mali tatil, […]

Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir?

01 Kasım 2021 16:27, Pazartesi

Mali tatilin SGK işlemlerine etkisi nedir? Ülkemizde mali tatil 1 Temmuz 20 Temmuz tarihleri arasındadır. Mali tatil dönemine denk gelen beyanname ve bildirimler mali tatil bittikten ve 7 günlük süre geçtikten sonra sosyal güvenlik kurumuna ve vergi dairesine yapılmalıdır.    Ödemeler de bu dönemde ay sonunda yapılır. Sosyal güvenlik kurumu bildirimlerinde sadece dikkat edilmesi gereken […]