Çocukların sağlık yardımı

Giriş
Güncellenme
Çocukların sağlık yardımı
SGK

Okurumuz Numan Seçkin, “01.10.2008 tarihinden önce memur olarak görev yapan bir kişinin 19 yaşını doldurmuş erkek çocuğu anne veya babasının üzerinden tedavi yardımından faydalanabilir mi?” diye soruyor.

Genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşi,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,

c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilmektedir.

Erkek çocukların 18 yaşını doldurmaları halinde, eğer eğitimleri devam etmiyorsa sağlıktan yararlanmaları da mümkün değildir.

Kız çocuklarına sağlık yardımı geldi

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte, kız çocuklarının evlenme veya çalışmaya başlama gibi durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde anne-babalarından dolayı GSS yardımlarından yararlandırılmıyorlardı. 1 Ekim 2008 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar (evlenme veya çalışmaya başlama) kesintisiz olarak sağlık yardımı almaya devam ediyorlarsa, genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanılabilecektir.

Ancak, durum değişikliği olanların tekrar anne-babası üzerinden sağlık yardımı alması sorunu ortaya çıkmış ve çok sayıda kişi mağdur olmuştu.

İşte, bu mağduriyetleri gören TBMM, torba kanunla yapılan düzenleme ile kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacağı yönünde değişikliğe gitti. Kız çocuklar artık durumlarında değişiklik olsa da, eskiden olduğu gibi daha sonra yine anne-babası üzerinden sağlık yardımı alabilecek.

Staj süreleri borçlanılabilir mi?

Okurumuz Şakir Şen, “01.10.1992 tarihinde Ticaret Lisesi 3. sınıfta iken bir işyerinde stajyerlik yaptığım dönemde SSK numarası verildi. Stajyerlik döneminde prim ödemesi yapılmadı. Sağlık hizmetlerinden faydalandık. SGK başlangıcım olarak 01.10.1990 stajyerlik başlangıcı mı, yoksa ilk çalıştığım işyerindeki prim ödeme tarihim olan 05.10.1994 ödeme tarihi mi esas alınacak? Stajyerlik ile ilk işe başladığım tarih arasındaki (4 yıllık) süreyi borçlanıp ödeyebilir miyim?” diye soruyor.

Meslek lisesinde staj döneminde ödenen primler emeklilik için başlangıç tarihi kabul edilmediği gibi, prim gün sayısı olarak da dikkate alınmaz. Bu nedenle okurumuzun ilk çalıştığı işyerindeki prim ödeme tarihi olan 05.10.1994 tarihi esas alınacak.

Ayrıca, 01.10.1990 stajyerlik başlangıcı ile ilk prim ödeme tarihi olan 05.10.1994 tarihi arasındaki 4 yıllık) süreyi borçlanıp ödemek mümkün değildir.

Okurlarımızdan bu konuda çok soru geliyor. Bu yönde bir düzenleme torba kanunda da yapılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir