Borç yapılandırma başvurusunda süre daralıyor

Giriş
Güncellenme
Borç yapılandırma başvurusunda süre daralıyor
SGK
6111 sayılı Torba Yasa hükümlerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvuru süresi 2 Mayıs 2011′de mesai saati bitiminde sona eriyor. Bakanlar Kurulu’nun başvuru sürelerini bir ay uzatma yetkisi bulunuyor; ancak durumun riske atılmaması gerekiyor.
2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin SGK‘ya ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçları için de 2 Mayıs 2011 mesai saatin bitimine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurular yapılabilir.
BORÇLAR 36 AYDA ÖDENEBİLECEK
Borcunu yapılandıran peşin ödeme yapabilecekleri gibi 36 aya kadar taksitlendirme de talep edebilecek. Taksitler ise iki ayda bir ödenecek. Yani bir yılda 12 değil, 6 taksit ödenecek. Ancak taksitlendirme yaptıran borçluların, cari ay ödemelerini aksatmamaları gerekiyor.
ASGARİ İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI
30 Kasım 2010 mesai bitimine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca işverene tebliğ edilmiş olan asgari işçilik (ölçümleme) uygulamasından kaynaklanan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri ile 2011 Nisan ayı sonuna kadar tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor.
İDARİ PARA CEZALARI
31 Aralık 2010 mesai bitimine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce kesinlemiş olan idari para cezaları ile 2011 Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk edip de dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezaları için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmak
gerekiyor.
2011 Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk edecek olan idari para cezalarının tahakkuk ettiği tarih itibariyle 2 Mayıs 2011 tarihine 15 günden az süre kalmış olması halinde, başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün olarak uygulanacak.
BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 5510 sayılı Kanunun geçici 24 veya 25. maddelerine göre yapılandırdığı halde, taksit ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği için bu hakkını kaybetmiş olanların, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası (canlandırılması) için 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor.
SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLAR
30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla beş yıldan fazla süreye ilişkin prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarından, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak faizle birlikte 2011 Temmuz ayı sonuna kadar ödemek isteyenlerin 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir