Bağ-Kur’lu Olan Ssk’lı da Olabilir mi ?

Giriş
Güncellenme
Bağ-Kur’lu Olan Ssk’lı da Olabilir mi ?

Aynı anda Bağ-Kur ve SSK’lı olmak mümkündür. 2011 senesine kadar tek statü zorunluluğu olsa da 6111 sayılı olan kanun kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde prime esas kazanç üst sınırının geçilmemesi koşulu ile 4A sigortalılık devam ederken, aynı anda 4B Bağ-Kur ödemeleri de yapılabilmektedir. Buna göre 82. Madde kapsamında belirlenmiş olan prime esas kazancın üst limiti geçmemesi gerekmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse, şayet şantiye şefi olarak bir firmada 4A statüsünde çalışan bir kişi aynı zamanda kendi şirketini de açarsa dilerse 4B statüsü kapsamında prim ödenebilmektedir. Bu noktada ödenen ödenmiş olan bu primler 4A kapsamına alınmaktadır.

Kimler Bağ-Kur’lu Olmak Zorundadır?

Bağ-Kur’lu olmak için gerekli koşullar şu şekilde olmaktadır:

 • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler Bağ-Kur’lu olmaktadır.
 • Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtları olan kişiler Bağ-Kur’lu olmak zorundadır.
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Bağ-Kur’lu olmaktadır.
 • Tarımsal faaliyette olan kişiler Bağ-Kur kapsamına alınmaktadır.

Bu kişiler Bağkurlu olmak zorundadır. Ancak SSK’lı işte çalışanlar da isteğe bağlı şekilde Bağ-Kur hizmetini durdurarak, SSK’lı olarak hizmet vermeye de devam edebilmektedir. Fakat geçmişte olduğu gibi kendi işyerinde sigortalı olması mümkün olmamaktadır. Fakat farklı bir işyerinde çalışmaya başlamaları durumunda SSK’lı olabilmektedir.

Aynı Anda Hem SSK’lı ve Bağ-Kur’lu Olunabilir mi?

Aynı anda SSK ve Bağ-Kur’lu olmak için 5510 sayılı kanuna göre Bağ-Kur’lu kişilerin SSK’lı olarak çalışmaya başlamışsa, kuruma yazılı olarak talepte bulunmalıdır. Bu şekilde aynı anda Bağ-Kur’a da prim ödeme hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kurlu iken farklı bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan kişilerin bu gibi durumlarda çifte emekliliği söz konusu olmamaktadır. Bu noktada ödenmiş olan primler, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalılık statüsünde kısa vadeli kollarında SSK primlerine eklenmektedir.

Yaşa Göre SSK Emeklilik

Yaşa göre erken emeklilik sisteminin tamamlanması için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Buna göre 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olma şansı bulunmaktadır. Buna göre ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 sene ve 3600 günü tamamlamış olan kişiler için yaş koşulları ise:

 • 2002 ve 2005 tarihleri arasında emekli olan kişiler 56 yaşında emekli olmaktadır.
 • 2005 – 2008 tarihleri arasında emekli olanlar 57 yaşında emekli olmaktadır.
 • 2005 – 2011 tarihlerinde emekli olan kişiler 58 yaşında emekli olmaktadır.
 • 2011 – 2014 tarihlerinde emekli olan kişiler 59 yaşında emekli olmaktadır.
 • 2014 tarihinden sonra emekli olan kişiler 60 yaşında emekli olmaktadır.

Şirket Sahipleri Başka Yerde Sigortalı Olabilir mi?

Şirket sahiplerinin sigortalı olması yapılan Torba kanun kapsamında mümkün olmuştur. Buna göre Bağ-Kur’lu olan kişinin vergi kaydı ya da şirket ortaklığı devam ederken, ortak olmaması sebebiyle iş yerinde çalışmaya başladığı süreçten itibaren 4A SSK sigortalısı olması mümkündür. Buna göre yeni düzenleme kapsamında sigortalı kişinin 4A, 4B sigortalılık statüleri aynı anda yapılabilmektedir. Sigortalı olan kişi aynı anda 4A ve 4B kapsamında sigortalılık statülerine tabii olacak şekilde kanuna girmiştir. Buna göre 4A kapsamında da sigortalı sayılacaktır. Bağ-Kur sigortalısı olup borcu sebebiyle sağlıktan yararlanamayan kişiler; ortağı ya da sahibi olmadığı bir başka işyerinden 4A sigortası olarak çalışmaya başlayabilmektedir. Buna göre 30 günü doldurduktan sonra 4A sigortalısı olarak yeniden aktivasyon yaptırması halinde sağlıktan faydalanabilir.

Sigortalı Çalışanlar Şirket Kurabilir mi?

Sigortalı çalışanların şirket kurması mümkündür. Sigortalı olan kişi eğer aynı anda hem devlet memuru hem de Bağ-Kur’lu ise bu noktada devlet memuru olarak değerlendirilmektedir. Şayet bir sigortalı kişi aynı anda SSK’lu ve Bağ-Kur’lu olacak şekilde çalışması halinde SSK’lı olarak çalışmaktadır. Fakat, sigortalılık durumlarının çakışması sebebiyle SSK kapsamında sigortalılığı esas alınan kişiler, yazılı talepte bulunmalıdır. Bu sayede hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olarak prim ödemek durumundadır. SSK’lu olarak çalışan kişiler eğer kendi iş yerlerini açarsa, SSK devam etmektedir. Bu durumda kesinti söz konusu oluncaya kadar Bağ-Kur’a geçmek durumunda da kalmamaktadır.

Ne Zaman Emekli Olurum?

Emekli olma yaşı özellikle ülkemizde 8 kere değişmiştir. 1950 tarihinden beri radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin belirli bir süre boyunca prim ödemesi yapması gerekmektedir. Kişinin belirli bir hizmet yılı kotasını doldurmasından sonra emeklilik durumu belirlenmektedir. Buna göre:

 • 2002 ve 2005 tarihleri arasında emekli olan kişiler 56 yaşında emekli olabilmektedir,
 • 2005 – 2008 tarihleri arasında emekli olanlar 57 yaşında,
 • 2005 – 2011 tarihlerinde emekli olan kişiler 58 yaşında,
 • 2011 – 2014 tarihlerinde emekli olan kişiler 59 yaşında emekli olma hakkı elde edilmektedir.

Hem İşçi Hem de İşverenler İki Yerden Emekli Olur mu?

İşçi ve işverenlerin emekli olması şu şekilde mümkün olmaktadır; iş yeri sahibi ya da şirket ortağı eş zamanlı olarak başka bir yerde işçi olarak çalışabilmektedir. Bu gibi durumlarda kişi hem SSK üzerinden hem de Bağ-Kur üzerinde prim ödemesi yapabilmektedir. Buna göre kişiye yapılan ödemeler 4A kapsamında sayılmaktadır. Bu sayede kişi daha erken yaşlarda emekli olabilmektedir. Buna göre kişi eğer talep ederse SGK’ya bir dilekçe verilmesi durumunda 4B kapsamında sigortalı olması da mümkün olmaktadır.

İş Yeri Sahipleri Bağ-Kurlu Olmak Zorunda mı?

İşyeri sahiplerinin sigortası Bağ-Kur olmaktadır. 5510 sayılı kanun kapsamında 4/B maddesi, kimlerin Bağ-Kur’lu olacağını işaret etmektedir. 4B Bağ-Kur kapsamında zorunlu olarak prim ödemesi gereken kişiler ise:

 • Gerçek ya da basit usül vergi mükellefleri,
 • Gelir vergisinden muaf olan fakat esnaf ya da sanatkarlığa kaydı olan kişiler,
 • Kollektif şirket ortakları,
 • Adi komandit şirketlerinin komandite ve komanditer ortakları,
 • Donatma iştiraki ortakları,
 • Anonim şirketlerinin yönetim kurulu üyesi ortakları,
 • Limited şirketlerinin ortakları,
 • Sermayesi olan ve bu sermayenin paylara bölünmüş olduğu şirketlerin komandite ortakları,
 • Köy ve mahalle muhtarları,
 • At yarışları hakkında kanuna tabi olan jokey ve antrenörler,
 • Tarımla uğraşan kişiler Bağ-Kur’lu olmaktadır.

İki Prim Ödemesinde Emeklilik Maaşı Etkilenir mi?

Emeklilik maaşı ödemesi hem SKK hem Bağ-Kur’lu olan kişilerde artmaktadır. Buna göre kişinin bulunduğu ilin sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunduğu anda Bağ-Kur kaydının durdurulmuş olması söz konusudur. Ancak kişi primlerini hem Bağ-Kur hem de SSK üzerinden ödemek isterse, bu noktada iki ödemeyi de aynı anda yapabilmektedir. Bu durumunda en büyük avantajı ise kişinin alacağı emekli maaşının yüksek olacağıdır. Ancak ödeme zorunluluğu olmadığı durumlarda Bağ-Kur primlerinin de yatması gerekmektedir. Bunun dışında Bağ-Kur kaydının durdurulmuş olması halinde bile yeniden Bağ-Kur primlerinin de ödeme şansı devam etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maluliyet Aylığı

21 Şubat 2022 14:16, Pazartesi

Maluliyet Aylığı   Maluliyet Başvuru Koşulları :   Maluliyet Aylığı En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.   Nereye Başvuruda Bulunulur:   […]

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

11 Şubat 2022 16:31, Cuma

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama   Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama 2006 yılından bu yana SGK çatısı altında toplanan farklı çeşitlerdeki sigortalardan SSK ve Bağ-Kur çakışmasında yeni bir düzenleme getirildi. Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama Sosyal güvenlik kurumlarının tümü 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Ancak […]

SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir?

13 Aralık 2021 21:17, Pazartesi

SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? Emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu altında SGK (4-A), Bağ-Kur (4-B) ve emekli sandığı (4-C) çalışanlar mevcuttur. SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? SGK (4-A) ile Bağ-Kur (4-B) arasındaki çalışan ve emekli açısından farkları,  birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları ile ilgili […]

İnternette emekli maaşımı nasıl hesaplarım?
11 Kasım 2021 16:02, Perşembe

İnternette emekli maaşımı nasıl hesaplarım? Emekli olma zamanı hesaplaması için işe girilen yıl, faaliyette bulunulan dönemler, 4A, 4B ve 4C olarak değerlendirdiğimiz çalışma şekilleri önemlidir. 4A bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışana karşılık gelir. 4B mahallede yer alan bakkal, manav, kasap gibi esnafları kapsar. Bu kişiler kendi hesaplarına çalışır. 4C ise devlet memuru tabir edilen […]

Bağ-Kur prim sorgulama nasıl yapılır?
04 Kasım 2021 12:56, Perşembe

Bağ-Kur prim sorgulama nasıl yapılır? Bağ-Kur halk arasındaki tabiriyle kamu açısından bakıldığında 4B olarak nitelendirilir. 4B hizmet dökümü sorgulaması ise kolaylıkla yapılabilir. Bunun için TC kimlik numarası bilgisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nda girilir.    Gün sorgulama bölümüne girildiğinde size özel bilgiler girildiğinde açılan hizmet ekranında karşınıza 4A ve 4B sorgu ekranı çıkar. 4B sorgu ekranına tıkladığınızda […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir