Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

Giriş
Güncellenme
Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

 

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama 2006 yılından bu yana SGK çatısı altında toplanan farklı çeşitlerdeki sigortalardan SSK ve Bağ-Kur çakışmasında yeni bir düzenleme getirildi.

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama Sosyal güvenlik kurumlarının tümü 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Ancak bu birleşme farklı sigorta türlerinin tek tipe gelmesi anlamında değildi. Bu sebeple de SGK çatısı altında olan çeşitli sigorta türlerinin devamlılığı söz konusudur. Yapılan düzenleme ile birlikte ise bu sigorta türlerinden olan SSK ve Bağ-Kur sigorta türlerinden ikisine de sahip olanlarla ilgili bir yenilik getirildi. Artık, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait olan ya da ortak olarak bulundukları işyerlerinin kapsamında SSK bildiremeyecekler.

Farklı Sigortalılarda Geçerli Sayılanlar

2008 yılında 5510 sayılı SGK Kanunu;

Kişinin 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c sigortalılıkların hepsinin geçerli olmasını gerektirecek şekilde çalışılması durumunda öncelikli olarak 4/1-c kapsamını esas alıyordu. Eğer 4/1-c kapsamında bir çalışma hali yoksa ilk başlayan sigortalılık ilişkisi baz alınarak sigortalı sayılacağı, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanların ise kendilerine ait ya da ortağı oldukları işyerlerinden dolayı 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmayacağı hüküm altına alındı. 1 Mart 2011 tarihi itibariyle ise bu iki sigortalılık hallerinin birleşmesi durumunda esas alınacak olanın 4/1-a olacağı kesinleştirildi.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanlar

Kısmi istihdam sağlanan, tam süreli çalışmakta olup ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmi hizmet bildirilen, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan kişilerin aynı anda 4/1-b kapsamında sayılan sigortalılıkları varsa çakışma sebebi ile 4/1-b sigortalılıkları iptal edilecek. Çakışma durumu her bir ay için ayrı ayrı kontrol edilecek. Bununla birlikte ay içinde kısmi çalışılan sürenin dışında kalan süre için 4/1-b kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılacak.

Kendi İşyerinden Sigortalı Olanlar

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup aynı zaman kendini kendi işyeri üzerinden SSK’lı gösterenler olduğu biliniyordu. Bu durum için gereken kontroller yapılacak ve artık SSK bildirimleri geçerli sayılmayacak. Hatta bu şekilde her iki statüde sigortalı olanlar için yapılacak kontrollerin kişinin yalnız sigortalılık halini değil, emekliliklerini de tehlikeye atması durumu söz konusu olabilir. Bu durumlar için kişi SGK Kanunu kapsamında belirlenen sigortalılık statüsüne tabi olacak.

Beyan Şartı

Önceden 4/1-a kapsamındaki sigortalılığın geçersiz sayıldığı ama 4/1-b kapsamındaki sigortalılığın geçerli olması halinde SGK genelgelerinde yer alan hükümler bağlamında aktarılacak olan tutar 4/1-b tesciline ilişkin tebligatın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay süre içerisinde sigortalılar tarafından talep şartı bulunuyordu. Yeni düzenleme beyan talep şartı aranmadan SGK tarağından aktarılabilecek toplam tutara kendi başına beyan girişi yapılma uygulamasına geçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre 18 Ağustos 2021’den itibaren 4/1-a kapsamında sigorta statüsü olanların bu sigortasının geçersiz olması halinde 4/1-b kapsamındaki 1 Ekim 2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanları için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekiyor. 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir