5510 sayılı kanunda düzenlenen yeni borçlanmalar

Giriş
Güncellenme
5510 sayılı kanunda düzenlenen yeni borçlanmalar
SGK
Kamuoyunda Yapılandırma Kanunu olarak isimlendirilen 6111 sayılı Torba Kanunun, 5510 sayılı Reform Yasasının aksayan yönlerini düzelten isabetli düzenlemeler içerdiğini geçen hafta ifade etmiş ve sizlere yeni düzenlemeler hakkında bilgiler sunacağımı belirtmiştim. Bu hafta 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Reform Yasasına eklenen yeni hizmet borçlanma biçimlerini anlatacağım…
USTA ÖĞRETİCİ BORÇLANMASI
5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarını düzenleyen 41. maddesinde yapılan yeni değişikliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, çalışmalarını milli eğitim müdürlüklerinden alacakları belgelerle ispat etmeleri şartıyla 25 Şubat 2011 tarihinden önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Sigortalı ölmüş ve yapılacak bu borçlanma sonucu hak sahiplerine aylık bağlanabilecek ise borçlanmayı hak sahipleri (eş, çocuk vb.) yapabilecek. Bu süreler 4/a kapsamında sigortalı sayılacak. Yasa koyucunun burada borçlanılan sürelerin 4/a kapsamında sayılacağını belirtmesi çok isabetli olmuş ki; aynı düzenlemenin ben doğum borçlanmaları için de yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Örneğin; 1 Ocak 2001 ila 30 Aralık 2004 tarihleri arasında halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışan nakış öğretmeni Ayşe Hanım adına bu sürelerde 300 gün prim ödenmişse, Ayşe Hanım eksik kalan 1440-300=1140 günü borçlanabilecek. Borçlandığı bu süreler 4/a kapsamında (eski SSK) hizmet olarak değerlendirilecek.
KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMASI
6111 sayılı Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Bu nitelikteki borçlanmalar 4/a kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek. Borçlanmanın 4/a kapsamında sigortalılık sayılması çok isabetli olmakla birlikte borçlanma yapılabilecek sürenin kısmi süreli çalışma biçimini getiren 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 10 Haziran 2003 tarihinden sonraki süreleri değil de, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki süreleri kapsaması isabetli olmamış.
Örneğin; 1 Ocak 2011 ila 31 Aralık 2011 tarihleri arasında ay içinde 15 gün çalışmak üzere kısmi süreli çalışma sözleşmesi imzalayan sigortalı Ahmet Bey, 6111 sayılı Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki aylara ait eksik kalan 15 günlük süreleri borçlanma yoluyla 30 güne tamamlayabilecek. Üstelik bu sürseler 4/a kapsamında sigortalılık sayılacak.
Burada özellikle bir konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanların, isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayabilmeleri mümkün. Üstelik 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılık statüleri 4/a kapsamında değerlendirecek ki; bu sürelerin daha önce 4/b kapsamında değerlendirildiği dikkate alındığında değişikliği isabetli bulduğumu belirtmek isterim.
Bu düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirdiğimde yasa koyucu olan Yüce Meclis’imizin 5510 sayılı Reform Yasasının aksayan yönlerine neşter vurduğunu ve bu düzenlemelerin çok yerinde olduğunu, daha önce akademisyenlerce de bu değişikliklerin önerildiğini belirtmek isterim…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir