2019 SSK Yıllık İzin Süreleri Ne Kadar ?

Giriş
Güncellenme
2019 SSK Yıllık İzin Süreleri Ne Kadar ?
SSK

2019 senesinde senelik izin süresi yaz aylarının gelmesi ile yasalar tarafından yeniden düzenlenmiştir. Yıllık izin; sigortalı olarak, aynı iş yerinde en az 1 sene boyunca çalışmış olan işçinin yasal iznidir. Bu ücretli izin yerine işçiye para verilmesi ya da iznini kullandırmamak mümkün değildir. Eğer işveren işçinin bir seneyi doldurmasına rağmen yıllık iznine çıkmasına izin vermiyorsa, işçisi tarafından dava edilebilir. Buna göre:

 • Aynı iş yerinde bir senedir çalışan her sigortalı işçinin çalışma izni bulunmaktadır.
 • 4857 sayılı olan kanunun 53’üncü maddesine göre kişinin ne kadar izin yapacağı belirlenmektedir.
 • Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi mümkün değildir.

Yıllık İzin Süreleri 2019

Yıllık izin süresinin hesaplanması yasalara göre yapılmaktadır. Una göre işçilere verilecek olan senelik ücretli izin süresi ise hizmet süresine göre belirlenmektedir. Buna göre:

 • Eğer çalışan bir yıldan beş yıla aynı iş yerinde çalışmış ise 14 gün senelik izin hakkına sahiptir.
 • Eğer işçi beş yıldan daha fazla ve on beş seneden daha az süredir aynı iş yerinde çalışıyorsa 20 gün yıllık izin hakkına sahiptir.
 • On beş yıldan fazla olan kişiler ise 26 gün yıllık izin hakkına sahiptir.

Yıllık izin süreleri kapsamında tatil yapan ya da işe gitmeyen, çalışmayan işçiler, ücretlerini tam almak durumundadır. Bu haklara uymayan işverenler, yasal olarak suç işlemektedir. Bundan dolayı yıllık izin hakkı olan her işçi, tatil iznini kullanmalıdır.

Yıllık İzin Süreleri Kullanma Koşulları Nelerdir?

Yıllık izin süresi kullanma şartları yasalara göre belirlenmektedir. Yasalar kapsamında kişinin sigortalı olarak çalıştığı süreye göre yıllık izin hakkı doğmaktadır. Buna göre:

 • Ücretli yıllık izin hakkı, kişinin aynı iş yerinde en az bir sene boyunca sigortalı olarak çalışması ile kazanılmaktadır.
 • Eğer sigortalı olan kişi iş hayatının altıncı ayında ya da yedinci ayınca ise ücretli izne yasal olarak çıkamaz ancak işverenin insiyatifine bağlı olarak ücretsiz izne gönderilebilir.
 • İşverenlerin yıllık izin kararları tamamen yasal çerçevesinde belirlenmiştir. Eğer işçi bir sene ile beş sene arasında aynı iş yerinde çalışıyor ise on dört gün boyunca ücretli olarak izin yapma hakkına sahip olacaktır.

Yıllık İzin Kullanımı

Senelik izin hakkı işçilere verilmiş olan anayasal bir haktır. Çalışan kişiler, bu haktan kendi istekleri ile vazgeçemez ya da bu haklarını ekstra paraya dönüştüremez. İşçiler, gerekli koşulları sağladıktan sonra senelik iznini ücretli olarak kullanmalıdır. İşinin yasal olarak kullanması gereken senelik izin süresi kaç gün ise, işçi bu günlerini işten uzakta geçirebilir ve ücretini tam olarak alır. İş yerlerinde, yıllık izinlerin birikmesi ya da işçilere bu haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün değildir. Örnek olarak bir işçi, iki senedir yıllık iznini kullanmamış ancak işveren tarafından bir aylık yıllık izin hakkının verileceği söyleniyorsa, bu durum tamamen geçersizdir ve yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Yıllık İzin Yönetmeliği

Yıllık izin alma yasal olarak her işçinin hakkı olmaktadır. Yıllık izin süresi; iş yerindeki kıdemler ve çalışanın ne kadar süredir çalıştığına bağlı olarak değişmektedir. Eğer kişi 1 seneden fazla süredir çalışıyorsa, on dört gün boyunca yasal olarak izin kullanabilir. Buna göre:

 • Kanunda öngörülmüş olan yıllık izin süreleri asgari sürelerdir. İşveren ile imzalanacak olan hizmet akti ya da iş yerine uygulanan toplu iş sözleşmeleri yıllık izin sürelerini belirleyebilir.
 • Bir seneden daha az çalışmış olan kişilerin izin yapıp yapmayacağına işverenler karar vermektedir. Yasal olarak bu çalışanların izin yapma hakkı bulunmamaktadır.

6 Ay Çalışanın Yıllık İzin Hakkı

Altı ay çalışan senelik izin hakkını yasal olarak kullanamamaktadır. Yasal olarak senelik izin hakkını kullanmak için işçinin bir sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bu işçi altı ay süreyle çalışmış ve çalıştığı dönem yaz mevsimine denk gelmiş ise, işverenin insiyatifine göre yıllık iznini ücretli ya da ücretsiz kullanabilir. Ancak işlerin yoğun olması ya da eleman olmaması gibi sebeplerle eğer işveren yıllık izin vermiyorsa, işçinin yasal olarak herhangi bir hakkı yoktur.

Yıllık İzin Kaç Gün 2019

Yıllık izin günleri 2019 senesinde tüm sigortalı çalışan işçiler için aynı olmaktadır. Aynı iş yerinde bir seneden beş seneye kadar çalışılan süreç içerisinde işçinin alabileceği yasal ücretli izin süresi 14 gün olmaktadır. Bu süresinin artması ya da azalması, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesine göre de belirlenebilir. Bu durum yasal olarak mümkündür. Ancak genel olarak işçi ve işveren arasında geçerli olan yasal yıllık izin süresi beş seneye kadar 14 gün olmaktadır. Bir seneden daha az çalışmış olan işçilerin yasal olarak senelik izin kullanma hakları bulunmamaktadır. Bu kişiler, izne çıkmak istediklerine ücretsiz olarak ya da işverenin insiyatifine göre yıllık izne çıkabilmektedir.

Yıllık İzin Nasıl Alınır?

Yıllık izin alma şartları arasında yasal olarak bir seneyi tamamlamış olmak gerekmektedir. Bir senedir aynı yerde çalışan kişiler, dilekleri süre zarfında tatile çıkabilir. Ancak işverene tatile çıkılacak olan tarihler için bir ay öncesinden bilgi vermek önem teşkil etmektedir. İşverenin iş yoğunluğuna göre tatili ertelemesi gibi durumlar söz konusu olabileceği için önceden haber verilmesi ve işlerin ayarlanması gerekmektedir. Yıllık iznin her sene içinde kullanılması gerekmektedir. Bir sene kullanılamayan yıllık iznin, öbür seneye ilave edilmesi söz konusu değildir. Örnek vermek gerekirse, eğer işveren işçinin yıllık iznini kullanmasına izin vermiyor ve bir sonraki sene için 30-60 ya da 90 gün yıllık izin kullanabileceğini söylüyorsa, işçi bu durumun yasal bir dayanağı olmadığını bilmelidir. Her sigortalı çalışan, senelik olarak iznini kullanmalıdır. Bu hakkın devredilmesi, iptal edilmesi mümkün değildir. İşçi izin yerine nakit para alamaz ya da bu hakkını sonraki seneye erteleyemez.

Yıllık İzin Süresi için Ücret Alınır mı?

Senelik izinde ücret yasal olarak alınmaktadır. İşveren, işçinin kullandığı yıllık izin süresine ait olan ücreti, işçi izne çıkarken peşin şekilde vermek durumundadır. Bunun dışında:

 • Peşin olarak veremeyen işverenler bu ücreti avans olarak ödeyebilmektedir.
 • Bunun yanı sıra yıllık izin süresi için işçiye ödenecek olan ücretler içerisinde fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar bulunmamaktadır.
 • İşçinin işten ayrılma durumunda, kullanılmamış olan yıllık izin hakkının yanması söz konusu değildir.
 • İş akdinin sona ermesi durumunda, kullanılmamış olan yıllık izin ücretlerinin işçiye ödenmesi yasal bir zorunluluk olmamaktadır.
 • İşçi, yıllık iznini bölerek kullanabilir. Ancak bu durumda yıllık iznin bölünmesi için işveren ile anlaşmak gerekmektedir.
 • İş Kanunu kapsamında belirtilmiş olan 14, 20 ve 26 günlük olan izin sürelerine hafta tatilleri dahil olmamaktadır.
 • Yıllık izinlerin artması için hafta tatili ya da ulusal bayramlar ile izinlerin birleştirilmesi gerekmektedir.

Bazı işverenler, bir senesini doldurmamış olan işçilerine peşin olarak yıllık izin verebilmektedir. Bu durum yasal olarak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

E-Devlet Başvuru

30 Ağustos 2019 14:00, Cuma

İnternet üzerinden erişimin sağlandığı ve de android cihazlarda kolayca ulaşabildiğimiz E-Devlet online işlemler, hayatımızdaki pek çok işlemi kolaylaştırmıştır. Çeşitli hizmetleri bünyesinde barındıran sistem ayrıca kamu dairelerinden alınabilen resmi belgeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Resmi kurumlara gitmeye gerek kalmadan evraklara ulaşmak bu sayede mümkün olmaktadır. E-Devlet Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. E-Devlet Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir? E-Devlet, […]

2019 Doğum Yardım Parası Sorgulama Ekranı

23 Ağustos 2019 16:00, Cuma

2019 yılı doğum parası sorgulanma ekranı e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve halk arasında çocuk parası olarak bilinen bu sosyal yardımın sorgulanma işlemi e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Devletin doğum sonrası ortaya çıkan masrafların giderilmesinde kullanılması amacıyla sunduğu doğum parası, 2015 yılı itibariyle pek çok aileye verildi ve […]

SSK 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir ?

23 Ağustos 2019 15:59, Cuma

SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları; 09.1999 tarihi ve öncesi, 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası, 05.2008 tarihi ve sonrası Tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın […]

E-Devlet 2022 Maaş Sorgulama
23 Ağustos 2019 15:54, Cuma

Engelli bireylerin toplum hayatı içerisinde dışlanmadan, toplumdan uzaklaşmadan, sıkıntı çekmeden yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmak hem devletin çabası hem de toplumumuzun bilinci ile birlikte mümkündür. Yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla devletin üzerine görev düşmekte, pek çok düzenleme yapılmaktadır. 2022 Maaşı ise bu düzenlemelerden bir tanesi olup engelli bireyler için yapılan […]

E-DEVLET DAVA SORGULAMA
21 Ağustos 2019 13:09, Çarşamba

Günümüzdeki internet çağıyla beraber birçok sorgulama ve hesaplama işlemini online biçimde yapabiliyoruz. Bu sorgulama ve hesaplama işlemleri için de kullanabildiğimiz tek portal E-Devlet’tir. E-Devlet portalından pek çok sorgulama işlemimizi ek bir şifre ile rahatlıkla yapabilmekteyiz. E-Devlet sisteminin hizmetlerinden biri de E-Devlet dava sorgulama işlemidir. E-Devlet dava sorgulama işleminde mahkemeye gitmeniz zorunlu olmadıkça istediğiniz yerden dava hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sorgulama […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir