2019 SGK Rapor Parası Hesaplama

Giriş
Güncellenme
2019 SGK Rapor Parası Hesaplama

2019 yılı SGK rapor parası hesaplama sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan ve rapor nedeniyle maaşında kesinti olan çalışanlar için oldukça önemli bir konu başlığı olmakla beraber, rapor parası kapsamı, hesaplama yöntemi ve tutarları da oldukça önem taşımaktadır.

Rapor Parası Tanımı

Sigortalı olarak herhangi bir hizmet akdiyle çalışanların bir hastalık, iş kazası, kronik hastalık ve doğum gibi nedenlerle SGK tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir sağlık kurumu tarafından 2 günden fazla süreyle aldıkları rapor nedeniyle maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından karşılanması rapor parasınedir 2019 olarak ifade edilebilir. Burada belirtilen 2 günden fazla tanımlaması oldukça önemlidir. 2 güne kadar alınan raporlarda (2 gün dahil olmak üzere) herhangi bir maaş kesintisi yapılmazken ilgili tutarın SGK tarafından karşılanması da mümkün olmayacaktır. 2 günü geçen doktor raporlarında maaş kesintisi SGK tarafından karşılanmaktadır.

Rapor Parası Kapsamı

Rapor parası çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin aldıkları rapor sonucunda çalıştıkları kurum tarafından maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından finansman edilmesi olarak da ifade edilebilirken, rapor parası kapsam ve tutarı da bu yönde oldukça merak edilmektedir. Rapor parası tanımı;

 • Geçici iş göremezlik adı da verilen herhangi bir sağlık problemi sonucunda hekim raporuyla işten ayrı kalmak
 • Doğum
 • İş kazası
 • Kronik hastalık gibi nedenleri kapsamaktadır.

Rapor Parası Alabilmek İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

SGK rapor parası alma şartları 2019 çerçevesinde çalışanlar tarafından yerine getirilmesi gereken ilk husus rapor parası almak isteyen çalışanların sigortalı olarak çalışmaları gerekliliğidir. Sigortalı olarak çalışmayan kişilerin her ne sebeple olursa olsun aldıkları herhangi bir rapor neticesinde rapor parası alabilmeleri mümkün değildir. Ek olarak rapor sahibi kişinin rapor tarihi itibariyle geriye dönük olarak en az 90 gün süreyle kesintisiz olarak prim ödemiş olması da önemli bir gerekliliktir. Kişinin sigortalılık süresi ne olursa olsun son 90 gün içerisinde kesintisiz olarak prim ödememesi durumunda rapor parası alabilmesi mümkün değildir. Bu tanıma ek olarak SGK tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kurumu tarafından verilen raporlarda mutlaka bir hastalık teşhisi yazılmış olması gerekmektedir. Raporda hastalık teşhisinin bulunmaması, teşhisin sisteme girilmesinde meydana gelen bir eksiklikte SGK tarafından herhangi bir rapor ödemesi yapılması mümkün değildir. Sadece hastalık teşhisinde değil, iş göremezlik raporunun SGK’ya doğru bir şekilde bildiriminin yapılması da ödeme anlamında olmazsa olmazdır. Bu noktada sigortalı olarak çalışan kişilerin raporları kaç gün olursa olsun rapor bitiminin ertesi günü işverene teslim edilmeli, işveren tarafından da kendilerine ulaştırılan raporların 3 gün içerisinde sisteme girilmesi de oldukça önem taşımaktadır.

SGK Rapor Parası Hesaplaması

Gerek yatarak gerekse de ayakta tedavilerde çalışan tarafından alınan hekim raporları nedeniyle kişilerin maaşlarından kesilen tutarların SGK tarafından nasıl hesaplanıp ödeneceğiyle ilgili prosedür oldukça merak edilen bir detay konumunda bulunurken, 2019 rapor parası ne kadar sorularının da sıkça sorulmasına neden olmaktadır. SGK rapor parası hesaplamalarında;

 • Rapor gün sayısı
 • Çalışanın son üç ay içerisindeki toplam brüt kazancı
 • Çalışanın son üç ay içerisindeki prim ya da ikramiye tutarları (varsa)
 • Çalışanın son üç ay içerisinde toplam prim gün sayısı oldukça önem taşımaktadır.

İnternet üzerinde bu yönde bilgi ve hizmet veren sitelerin bazılarında rapor parası hesaplama programıadı altında rapor parası hesaplaması yapılması da mümkündür. Asgari ücretli çalışanlar için rapor parası hesaplaması yapılması da 2019 yılı brüt asgari ücretin belli olmasıyla birlikte netleşirken bu yönde kolaylıkla hesaplama yapılması da mümkün hale gelmiştir.

SGK Rapor Parası Hesaplama Detayları

SGK rapor parası hesaplamalarında bazı detaylara dikkat edilmesi gerekirken, ödemenin gecikmeden zamanında yapılması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

 • İstirahat raporlarında ilk iki gün ödeme harici olduğundan toplam rapor gününün iki gün eksik yazılması gerekmektedir. Örnek olarak 15 gün alınan istirahat raporlarında raporlu olunan gün kısmına 13 gün yazılması gerekmektedir. Sadece iş kazası nedeniyle verilen raporlarda bu iki gün detayının bir önemi olmamakla beraber kişinin raporlu olduğu gün kadar sisteme giriş yapmasının bir sakıncası bulunmamaktadır.
 • Bu iki gün detayı kişinin hak kaybına uğrayacağı bir durum olmamakla birlikte, iki günlük (iki gün dahil olmak üzere) alınan raporlarda herhangi bir maaş kesintisi olmamakla beraber, örneğin 15 günlük raporlarda iki günlük maaş işveren tarafından ödenirken, 13 günlük ödeme de SGK tarafından yapılmaktadır.
 • SGK tarafından ödenen rapor paralarında yatarak tedaviler ile ayakta tedavilerde rapor parası hesaplaması ayrı ayrı yapıldığından; yatarak tedavi – istirahat ile ayakta tedavi – istirahat kısımlarının ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.
 • Analık rapor parası ödemesinde hak sahibinin alacağı ödeme toplam 112 günlüktür. Bu nedenle analık rapor parası ödemesi için anne raporlu olduğu gün sayısını tam olarak belirtmelidir.

Rapor Parası Alabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Rapor parası alabilmek için rapor sahibi sigortalı çalışanın olmazsa olmaz yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu noktada;

 • Rapor sahibinin SGK’dan rapor parası alabilmek için rapor tarihinden geriye dönük bir yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekmektedir.
 • İstirahat parası hesaplanırken de rapor tarihinden önceki son üç aydaki bilgiler değerlendirilmektedir. Örneğin 10 Temmuz’da rapor almış bir çalışan için Nisan – Mayıs – Haziran ayları baz alınacak, rapor alınan ay olan Temmuz’daki ödemeler dikkate alınmayacaktır. Son üç ayda herhangi bir çalışma olmaması durumunda daha geriye gidilmesi de mümkündür.

Rapor Parası Tutarları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Rapor parası hesaplamalarında baz alınan ücretler minimum asgari ücret, maksimum ise asgari ücretin 6.5 katı arasındaki ücretlerdir. Buna göre 2019 rapor parası ya da başka bir deyişle 2019 yılı iş göremezlik ödeneği günlük en fazla 554 TL olacaktır. Bu üst sınır asgari ücretin 6.5 katı olarak hesaplanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır;

 • Bir asgari ücretli 2019 yılı için rapor aldığında yatarak tedavilerde günlük 42.63 TL rapor parası alırken, ayakta tedavilerde ise bu tutar 56.84 TL olacaktır.
 • Bir asgari ücretli 3 günlük bir rapor alıp işe devam edemediğinde bu rapor ayakta tedavi sonucu verildiyse 2 güne kadar rapor parasından muaf olduğundan SGK’dan 1 günlük rapor parası olan 56.84 TL alacak, diğer 2 günlük rapor tutarı ise çalıştığı kurum tarafından maaşından kesilmeyecektir.
 • İş kazası rapor parası hesaplaması 2019 için ise aynı şekilde iş göremezlik ödeneğine esas kazanç bulunarak yapılan hesaplamada bu kez toplam rapor süresinden 2 gün düşülmez. Raporun tamamının ayakta ya da yatarak tedavi durumuna göre de şekillendiği rapor parası ayakta tedavilerde toplam tutarın 2/3’ü oranında, yatarak tedavilerde ise1/2 oranında kendisine ödenir.
 • Rapor parası ödemesi çalışan tarafından raporun işverene ulaştırılıp sisteme girildikten ortalama 40 gün sonra SGK tarafından ödenir. Ödemeler SGK’nın şahıs ödemeleri sisteminde kişinin tanımladığı bir banka varsa oraya yapılırken, tanımlı bir banka olmaması durumunda ise PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

E-Devlet Başvuru

30 Ağustos 2019 14:00, Cuma

İnternet üzerinden erişimin sağlandığı ve de android cihazlarda kolayca ulaşabildiğimiz E-Devlet online işlemler, hayatımızdaki pek çok işlemi kolaylaştırmıştır. Çeşitli hizmetleri bünyesinde barındıran sistem ayrıca kamu dairelerinden alınabilen resmi belgeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Resmi kurumlara gitmeye gerek kalmadan evraklara ulaşmak bu sayede mümkün olmaktadır. E-Devlet Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. E-Devlet Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir? E-Devlet, […]

2019 Doğum Yardım Parası Sorgulama Ekranı

23 Ağustos 2019 16:00, Cuma

2019 yılı doğum parası sorgulanma ekranı e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve halk arasında çocuk parası olarak bilinen bu sosyal yardımın sorgulanma işlemi e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Devletin doğum sonrası ortaya çıkan masrafların giderilmesinde kullanılması amacıyla sunduğu doğum parası, 2015 yılı itibariyle pek çok aileye verildi ve […]

E-Devlet 2022 Maaş Sorgulama

23 Ağustos 2019 15:54, Cuma

Engelli bireylerin toplum hayatı içerisinde dışlanmadan, toplumdan uzaklaşmadan, sıkıntı çekmeden yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmak hem devletin çabası hem de toplumumuzun bilinci ile birlikte mümkündür. Yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla devletin üzerine görev düşmekte, pek çok düzenleme yapılmaktadır. 2022 Maaşı ise bu düzenlemelerden bir tanesi olup engelli bireyler için yapılan […]

E-DEVLET DAVA SORGULAMA
21 Ağustos 2019 13:09, Çarşamba

Günümüzdeki internet çağıyla beraber birçok sorgulama ve hesaplama işlemini online biçimde yapabiliyoruz. Bu sorgulama ve hesaplama işlemleri için de kullanabildiğimiz tek portal E-Devlet’tir. E-Devlet portalından pek çok sorgulama işlemimizi ek bir şifre ile rahatlıkla yapabilmekteyiz. E-Devlet sisteminin hizmetlerinden biri de E-Devlet dava sorgulama işlemidir. E-Devlet dava sorgulama işleminde mahkemeye gitmeniz zorunlu olmadıkça istediğiniz yerden dava hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sorgulama […]

E-DEVLET TELEFON KAYDI
20 Ağustos 2019 11:30, Salı

Her birey nereden olursa olsun ülkemizden telefon almadığı takdirde telefonunu E-Devlet telefon kaydı yaparak yasallaştırmalıdır. Telefon kaydı yapılmadığı sürede telefon kullanımı olanaksızdır. İnternet üzerinden kayıt yapmak için sizlere birkaç yol sunulmaktadır. Bu yollardan biri de E-Devlet telefon kaydıişlemidir. Yazımızda bu işlemin nasıl yapıldığına dair bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. E-Devlet telefon kaydı için gerekli olanlar; IMEI numarası, pasaport sahibinin E-Devlet şifresi veya GSM bayilerinin […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir