2018 – SGK Mevzuatı

Giriş
Güncellenme
2018 – SGK Mevzuatı

2016 yılında kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı belki en sık değişen mevzuatlar arasında yer almaktadır. Mevzuat kapsamında Sigortalılara ilişkin Genel Hükümler arasında kimlerin sigorta yaptırabileceği ve bu kapsamda yararlanacağı, hangi dönemde sigortalı sayılacağı, sigorta başlangıç tarihleri ve tesciller, sigortanın sona ermesi gibi durumlar yer almaktadır. İşyerleri ile ilgili sigortalı işçi çalıştırmaları durumunda neler yapması gerektiği, işyerinin devri veya kapatılması halinde uygulanan prosedürler yine mevzuatta belirtilmiştir. Ayrıca işyerinde yaşanılan kazalar sonucu hak edinilen hakların yanı sıra doğum veya analık durumunda kişilerin hakları ve işyerinin sorumlulukları, iş görmezlik durumu ile evlilik ve cenaze ödenekleri durumları da yer almaktadır. 2018 – SGK Mevzuatı henüz değişmemiş ancak yönetmeliklerle düzenlemeler yapılmıştır.

Malulen Emeklilik, Yaşlılık Sigortası, Ölüm Sigortasının yanı sıra tehlikeli işlerde çalışan işçilere sağlanan ek yıllık izin süreleri ve sigorta prim borçlanmaları yer almaktadır. Çalışanların tüm ihtiyaçlarını bulabilecekleri mevzuat çok sık değişikliğe uğradığı için en son değişiklik 24.12.2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yine ekleme yapılmıştır. 2018 – SGK Mevzuatı yanı sıra Genel Müdürlük tarafından insanların ihtiyaçlarına göre yönetmelikler eklenmektedir.

Son yayınlanan yönetmeliklerden bir tanesi de Sosyal Güvenlik Kurumunun Özel Hastanelerle yapmış oldukları anlaşmalarda değişiklik yapmıştır. Özel Hastaneler yapmış oldukları muayeneleri ve diğer giderleri faturalandırarak ücretini SGK’dan tahsil etmektedir. Son yapılan değişiklikle birlikte özel Hastanede görev yapan doktorların isim listesi hastaların görebileceği bir alanda bulundurma zorunluluğu getirildi.

2018 – SGK Mevzuatı ve Yönetmelikler

Bunun yanında Özel Hastanelerin aldıkları ücret tutarı ve ücret almayacakları hizmetler yine hastaların rahatlıkla görebileceği bir alanda bulundurmaları gerekmektedir. Hastalara yapılmayan tedavileri yaptı olarak göstererek faturalandırılan hastanelere ayrıca ağır yaptırımlar uygulanacaktır.  Hastalardan belirtilen ücret tutarından fazla alınması durumunda hastaneye ağır cezalar uygulanacağı için 2018 – SGK Mevzuatı yanına eklenen bu yönetmelik hasta hakları korunmayı hedeflenmiştir. 7 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Prim Esas Kazançları ile ilgili genelgede Asgari Ücret ile ilgili olarak günlük çalışma süresinde ödenecek asgari ücret priminin 67.65 TL olarak tespit edildiği bildirilmiştir.  Genelge kapsamında özel sektörde çalışanlar, kamu sektöründe çalışanlar, mesleki eğitim gören öğrenciler ve yükseköğretim okuyup ta staj gören öğrencilerin günlük ve aylık primleri belirlenmiştir.

2018 – SGK Mevzuatı yanı sıra eklenen bu genelge ile 2018 yılı içerisinde çocuk yardımı, aile yardımı, yemek parası, yurt dışına çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin günlük primleri de hesaplanmıştır. Son zamanlarda gündemde bulunan evde hizmet veren bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların yapılan hesaplama sonucunda alt sınırı olarak 10 gün sigortalı çalışana 253.69 TL, 30 gün sigortalı olarak çalışana 761.06 TL olarak prim ödemesi belirlenmiştir. Üst sınır olarak ise 10 günlük sigortalı çalışanlara 1.902.00 TL iken, 30 gün sigortalı çalışan ise 5.708.00 TL olarak belirlenmiştir.

Genelge kapsamında evde yaşanılacak kazalar sonucu alınacak olan ücret ile malulen emeklilik ödenecek primlerde hesaplanmıştır. İsteğe bağlı Sigortalı olan bayanlar 2018 yılı boyunca 541.20 TL, Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak isteyenler 60,89 TL, yabancı uyruklu öğrenciler 81.18 TL ve avukat yanında staj yapanlar ise 121.77 TL prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabileceklerdir. Bayanlara ödenen emzirme ödeneği 2018 yılında 149.00 TL olurken, cenaze ödeneği tutarı 595.00 TL olarak güncellenmiştir. 2018 – SGK Mevzuatı kısmına eklenen son yönetmelikle özellikle özel sektörde çalışan işçi kesimin sigorta primlerinde eksik yatırılması konusu ile ilgili olarak değişiklik yapılmıştır.

Ay bazında 30 gün prim yatılması gerekirken bazı sektörler tarafından bu prim sayısı 15 gün yatırılırken bazı işyerleri hafta sonlarını çıkarak 26 gün üzerinden prim yatırdığı tespit edilmiştir. Bu durum çalışanın özellikle emekliliği hak edeceği zaman çalışma süresinin fazla olmasına rağmen prim sayısında eksiklik olduğundan büyük ölçüde mağduriyetlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bundan dolayı SGK 2017 yılının son zamanında çıkarttığı yönetmelikle eksik gün bildirim yapan işletmelerden eksik günlerle ilgili belge ibraz etmesi istenilmiştir. Belediye, İl Özel İdaresi, Bankalar, Bütçeden yardım alan kurum ve kuruluşlar, KİT’ler ve bunlara bağlı işletmeler gibi bazı kuruluşlar bu belgeyi ibraz etmekte muaf tutulmuşlardır. 2018 – SGK Mevzuatı kapsamında bu yönetmelikte eklenmiştir.

2018 – SGK Mevzuatı ve İnternet Sitesi

2018 – SGK Mevzuatı kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle güncel konular ve eksikler giderilmeye çalışılmaktadır. Özel sektör veya kamu sektöründe çalışan herkesin mutlaka çıkan bu yönetmelikleri takip ettiklerinde haklarını daha iyi öğrenebileceklerdir. Bunun yanında işveren yetkilileri de yönetmelikleri takip etmeleri gerekmektedirler ki yaptıkları iş ve işlemlerde yanlışa düşmemeleri gerekmektedirler. 2018 yılından önceki ve bundan sonraki mevzuatları takip etmek isteyenler resmi gazeteden takip edebildikleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/mevzuat/konu_bazli_mevzuatsitesinden de takip edebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesinde 2018 – SGK Mevzuatı yanı sıra isteğe bağlı sigorta primleri ve hakları, Emeklilik Hakları, Malulen Sigorta Primleri ve durumlar, İş Kazaları, Analık, Hastalık gibi konularla ilgili bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca E Devlet sisteminde yer alan SGK bölümüne giriş yaptıklarında da orada bulunan bilgilerden yararlanarak kendilerine ait tüm bilgilere anında ulaşabilirler. Bilgi güç olduğu için hakları ile ilgili bilgileri eksik olan kişiler tam manasıyla haklarını savunamayacakları için özellikle sigorta konusunda, ölüm, doğum veya evlilik gibi durumlarda iş kazalarında ne yapmaları gerektiğini ancak mevzuat ve yönetmeliklere hakim olmaları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir