2018 – SGK GSS Primi Ne Kadar

Düzenli bir işte çalışanların sigorta primi de düzenli olarak yatmakta ve bu sayede sağlık güvencesine de sahip olunmaktadır. Sağlık güvencesi sayesinde devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi olunabilmektedir. Fakat düzenli bir işte çalışmayan kişilerin sigorta primleri de düzenli olarak yatmamaktadır.

Giriş
Güncellenme
2018 – SGK GSS Primi Ne Kadar
SGK

Düzenli bir işte çalışanların sigorta primi de düzenli olarak yatmakta ve bu sayede sağlık güvencesine de sahip olunmaktadır. Sağlık güvencesi sayesinde devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi olunabilmektedir. Fakat düzenli bir işte çalışmayan kişilerin sigorta primleri de düzenli olarak yatmamaktadır.

Bunun dışında herhangi bir işte çalışmayan yani işsiz olan kişilerde de aynı durum söz konusu olup bu kişilerin sağlık güvenceleri bulunmamaktadır. Bundan dolayı herhangi bir devlet hastanesinde ya da üniversite hastanesinde ücretsiz olarak tedavi olma imkanları bulunmamaktadır. Bu durumda olanların genel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. 2018 – SGK GSS primi ne kadarsorusu bu şartlara sahip insanlar için çok önemlidir.

Sağlık güvenceleri olmayan kişilerin bu güvenceye sahip olması için farklı alternatifleri bulunmaktadır. Öncelikle sigortalı bir işte çalışanların güvenceleri bulunmakta olup herhangi bir şey yapmalarına gerek yoktur. Aynı şekilde sigortalı bir işte çalışmadığı halde isteğe bağlı sigorta primi ödeyen kişilerde sağlık güvencesine sahip olmaktadır. Bunun dışında kalan kişilerin ise genel sağlık sigortası kapsamına girmekte bu sigortadan yararlanmaktadır. Genel sağlık sigortası yakın zamanda çıkarılan kanunla zorunlu hale getirilmiştir. Yani bu kişiler gelir seviyelerine göre belirlenen primi ödemekte böylece de sağlık haklarından yararlanabilmektedir. Burada 2018 – SGK GSS primi ne kadar sorusu ortaya çıkmakta ve insanlar tarafından merak edilmektedir.

2018 – SGK GSS Primi Ne Kadar ve Nasıl Hesaplanmaktadır?

2018 – SGK GSS primi ne kadar sorusunun cevabı her sene değişmektedir. Bunun iki sebebi bulunmakta olup bunlardan ilki yasal düzenlemeler diğeri ise asgari ücrette yaşanan artışlardır. Genel sağlık sigortası primi 2017 yılında yapılan düzenleme ile yeniden belirlenmiştir. Daha önce söz konusu prim gelir seviyesine göre farklı miktarlarda olurken son düzenleme ile ödenmesi gereken prim miktarındaki farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Gelir seviyesi uygun olan kişilerin ödemesi gereken prim miktarı asgari ücretin %3’ü olarak sabitlenmiştir. Asgari ücrette yaşanan değişim buraya da aynen yansımaktadır. Geçen sene GSS primi 53,32 lira iken bu sene asgari ücrette yaşanan değişime bağlı olarak artış göstermiştir. Asgari ücretin brütü yapılan son zamla birlikte 2 bin 29 lira olmuştur. Buna bağlı olarak da GSS primi artış göstermiş ve 60,88 lira olmuştur.

2018 – SGK GSS primi ne kadar sorusu genel hatlarıyla yukarı cevaplandırılmıştır. Fakat burada bilinmesi gereken önemli bir husus bulunmakta olup o da gelir testidir. Genel sağlık sigortası son yapılan düzenleme ile zorunlu olan kişilere otomatik olarak yapılmakta ve bu kişilerde prim ödemesi yapmaktadır. Fakat maddi durumu uygun olmayan kişiler bu primi ödemek zorunda değildir. Bunun için ise gelir testi yaptırılması gerekmekte olup bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilmesi gerekmektedir. Burada yapılacak olan test sonucunda yaşanan evde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 1/3’ü (üçte biri) kadar olduğu anlaşılır ise prim ödemesine gerek kalmamaktadır. Söz konusu kişiler yeşil kart olarak da bilinen sisteme dahil edilmekte ve sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Fakat yapılan testin sonucunda kişi başına düşen gelir söz konusu sınırın üzerinde çıkarsa genel sağlık sigortası primi olarak aylık 60 lira ödenmesi gerekmektedir.

2018 – SGK GSS primi ne kadar konusundaki bir başka husus ise yine gelir testi ile ilgilidir. Gelir testi yapılırken evde bulunan kişilerin sahip olduğu maddi gelirler dikkate alınmaktadır. Ayrıca yine evde bulunan kişilere ait taşınmaz mallar ve araçlar da bu hesabın içine katılmakta ve test buna göre yapılmaktadır. Söz konusu malların hesaba katılması ile ilgili kurum tarafından belirlenen formüller uygulanmaktadır. Bunları gelire ek olarak hesaplanırken kalınan yerin kira olması gibi durumlar da dikkate alınmakta ve hesaplamalar bu şekilde yapılmaktadır. 2018 – SGK GSS primi ne kadar sorusunun cevabı bu testin sonucuna göre değişiklik göstermektedir. Hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan kişiler için 60,88 lira iken 1/3’ünden az olan kişiler için ise 0 (sıfır) liradır.

2018 – SGK GSS Primi Ne Kadar Konusu ve Diğer Hususlar

2018 – SGK GSS primi ne kadar konusu genel olarak böyle olup gelir testi yaptırılma konusunun ihmal edilmemesi gerekmektedir. Gelir testi yaptırmayan kişiler otomatik olarak prim ödeyecek olan sınıfa aktarılmaktadır. Bu işlem sağlık güvencesinin bitmiş olduğu günden itibaren yapılmakta olup bazen geçmişe yönelik borçlarla da karşılaşılabilmektedir. Sağlık güvencesi bittikten 5 ay sonra söz konusu test yaptırılmış olsa bile 5 aylık borcun biriktiği görülecektir. Bunun dışında 2017 yılında yapılan düzenleme ile geçmiş borçları olan kişilere yönelik af çıkartılmıştır. Nisan 2017 tarihinde önceki borçlara ait olan gecikme zamları 10 Nisan 2018 tarihine kadar ödeme yapılması durumunda affedildi. Söz konusu tarihe kadar ödeme yapmayanların borçlarına gecikme zamları tekrar eklenecektir. Bundan dolayı söz konusu tarihe kadar geçmiş borçların ödenmesi kişilere ciddi bir avantaj kazandırmaktadır. 2018 – SGK GSS primi ne kadar konusu ve diğer konularla ilgili daha fazla bilgi alabilmek için lütfen sitemizi ziyaret edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir