20019 BAĞ-KUR Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım

Giriş
Güncellenme
20019 BAĞ-KUR Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım

Bağkur’a tabi emeklilerin 2019 yılında alacakları maaş yapılan son zamlarla birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. 1 Ekim 2008 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılan reform ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleştirilerek 4A, 4B ve 4C olmak üzere isimlendirilmişlerdir. Bu kapsamda Bağ-kur’lular, 4B’li statüsüne geçmişlerdir. Bağ-kur’lular genel olarak tarım ve esnaf Bağkur’luları olarak ikiye ayrılır. Her yıl değişen oranlarda zam yapılan emekli aylıkları SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasında değişkenlik gösterdiği gibi Bağkur’luların kendi içlerinde de değişen parametrelere göre değişkenlikler göstermektedir. Bağ-kur, Emekli Sandığı ve SSK’dan ne kadar emekli maaşı alırım hesabı yapan her sigortalı bilmelidir ki emeklilik yaşı, sigortalılık başlangıç süresi ve prim ödeme gün sayısı emekli maaşı miktarını belirleyen en önemli unsurlardır.

Bağ-Kur Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Bağkur yani 4B’ye tabi sigortalılar için emekli maaşı hesabı, aynı SSK yani 4A’ya tabi olan sigortalılarda olduğu gibi 3 farklı dönem üzerinden hesap yapılır. Bunun nedeni hem 2000 yılında hem de 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik reformlarıdır. Bu tarihlerde yapılan düzenlemeler ile emekli olma şartlarında birtakım değişikliklere gidilmiş, emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplama formülünde köklü değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler sonrasında ortaya çıkan üç dönem şu şekildedir;

 1. 2000 yılı öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar,
 2. 2000 yılı ile 2008 yılı arasında sigortalı olarak işe başlayanlar,
 3. 2008 yılı sonrasında sigortalı olarak işe başlayanlar,

2000 Yılı Öncesi İşe Başlayan Bağ-kur’luların Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Bağkur’luların emekli aylığı hesabında da 4447 Sayılı Kanunla 2000 yılından itibaren köklü değişiklikler yapılmıştır. 2000 öncesi dönemde işe başlayanlar için Bağkur’da basamak sistemi geçerlidir. 1’den 24’e kadar olan basamaklarda prim yatırılması anlamına gelen basamak sisteminde, Bağkur’lu sigortalı ne kadar yüksek basamaktan prim yatırırsa, alacağı emekli maaşı da o kadar yüksek olmaktadır. Ne kadar emekli maaşı alırım E devletten de incelenebiliyor ise de burada 2000 yılı öncesi Bağkur emekli aylığı hesabına kısaca değinelim.

Aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi sigorta girişlilerindir. 2000 yılından önce sigorta girişi başlatılan Bağkur’lunun emekli aylığı; gösterge rakamının, aylık bağlanma oranıyla çarpılması sonucu elde edilen rakamı ifade etmektedir. Burada ifade edilen gösterge rakamı, basamak kazancını ifade etmektedir ve kanunda yer alan gösterge tablosunda tek tek belirtilmektedir. Bu hesapta belirtilen aylık bağlanma oranı ise,

 • 25 yıl çalışan bir sigortalı için %70
 • 25 yıldan sonra çalışılan her yıl için %1 oranında artış gösteren aylık bağlanma oranı en fazla %90’a kadar artış gösterebilmektedir.

Bununla birlikte yine 2000 yılı öncesi sigorta girişli olan Bağ-kur’lulara verilen bir avantaj ise kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşından sonra çalıştıkları her yıl için aylık bağlanma oranlarına %1 oranında artırma imkanı sağlamasıdır. Bu üç dönem içerisinde en avantajlısı olan 2000 öncesi dönemde hem yaş olarak daha erken yaşta emekli olma imkanı sunulmuş hem de daha yüksek miktarlarda emekli maaşı alma olanağı sigortalılara sağlanmıştır.

2000 – 2008 Yılları Arasında İşe Başlayan Bağ-kur’luların Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Ocak 2000 yılında yapılan Sosyal Güvenlik düzenlemesinden 8 yıl sonra, yani 1 Ekim 2008 tarihinde kapsamlı bir Sosyal Güvenlik reformu daha yapılmıştır. Bu reforma kadar olan süreçte ise katsayılarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Emekli maaşı hesaplama formülü 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yapılmaktadır. Bu dönemde 2000 yılından önceki dönemlerden en büyük farklılık kanunda yer alan gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısının getirilmiş olmasıdır. Her yılın kazançları bir önceki yıla göre güncellenerek arttığından güncelleme katsayısı adı verilen bu katsayı ile aylık bağlanma oranının çarpılması sonucunda Bağkur’lu sigortalının emekli aylığı hesaplanır. Peki bu güncelleme katsayısı neye göre güncellenmektedir? Burada her yıl bir önceki yılın TÜFE yani tüketici fiyat endeksi ve ekonomi büyüme hızı rakamları kullanılmaktadır. Aylık bağlanma oranlarına gelince bu dönemde kullanılan aylık bağlanma oranları 2000 yılı öncesi dönemlere göre bir hayli düşüktür.

 • İlk 10 yıl için %35
 • Sonraki 15 yıl için her tam bir yıl başına %2
 • 25 yıldan fazla yatırılan her tam bir yıl başına %1,5 oranında artış gösteren aylık bağlanma oranı kullanılmaktadır.

2000 yılı öncesi olan basamak sistemi bu dönemde de geçerlidir. Yani primleri ne kadar yüksek oranda öderseniz emekli aylığınız da bu oranda yükseliş gösterecektir.

2008 Yılı Sonrasında İşe Başlayan Bağ-kur’luların Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

01 Ekim 2008 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılan reform ile Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK çatısı altında birleştirilmiş ve SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ise 4A, 4B ve 4C olarak yeniden adlandırılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra Bağkur, 4B olarak adlandırılmaktadır. Bu tarihte yapılan köklü SGK reformu ile birçok emeklilik ve emekli aylığı kriterinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu dönemde Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu yapılırken dikkat edilmesi gereken şey ise aylık bağlanma oranı bulunurken, TÜFE ve büyüme hızının %30’u alınarak bulunan güncelleme katsayısının %50 den çıkarılarak elde edilmiş olmasıdır. Bu nedenle 1 Ekim 2008 tarihinden sonra prim ödemeye başlayacak olan Bağkur’luların diğer dönemlere nazaran daha düşük bir aylık bağlanma oranına sahip olmaları bir dezavantaj olarak görülebilir.

2019 Yılı Zamları İle Birlikte Bağ-kur Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2019 yılında maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zam yapılan emekli aylıkları ile yılın ilk yarısı için emekli aylıklarına yansıyacak miktarlar belli olmuştur. Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE’nin bir önceki aya ve önceki yılın aynı ayına göre gösterdiği değişikliklerin etkisiyle hesaplanan 2019 yılı emekli aylığı zamları neticesinde Bağkur emekli maaşı hesaplama – ne kadar maaş alırım diyenler için yapılacak zamlar belirlenir. TÜFE’nin Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 azalması, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 artması nedeniyle on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşmiştir. 2019 Ocak ayında yapılan zam ile

Emekli Maaşı Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ

 • Bağ-kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL,
 • Bağ-kur emeklisinin en düşük maaşı 1.189 TL,
 • Bağ-kur tarım emeklisi en düşük maaşı: 1.189 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur Emekli Maaşı Nereden Hesaplanabilir?

Bağkur’lular da diğer sigortalılar gibi emekli aylıklarının ne kadar olacağını internet üzerinden online olarak öğrenebilirler. Bunun için E devlet sitesinden veya SGK’nın kendi internet sitesi üzerinden emekli aylığı hesaplama bölümüne girerek sigorta başlangıç tarihleri, cinsiyetleri, prim ödeme gün sayıları ve yaş bilgileri girilerek sorgulama yapılabilir. Burada yapılan hesap birebir olarak tam emekli aylığını ifade etmemektedir, çünkü esas olan hesap emekli olunan tarihte yapılacak hesaptır. Bu hesabın yapılabilmesi için en az 5400 prim günü ödenmiş olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maluliyet Aylığı

21 Şubat 2022 14:16, Pazartesi

Maluliyet Aylığı   Maluliyet Başvuru Koşulları :   Maluliyet Aylığı En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.   Nereye Başvuruda Bulunulur:   […]

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama

11 Şubat 2022 16:31, Cuma

Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama   Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama 2006 yılından bu yana SGK çatısı altında toplanan farklı çeşitlerdeki sigortalardan SSK ve Bağ-Kur çakışmasında yeni bir düzenleme getirildi. Bağ-Kur ve SSK Sigortalılık Çakışmasında Yeni Uygulama Sosyal güvenlik kurumlarının tümü 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Ancak […]

SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir?

13 Aralık 2021 21:17, Pazartesi

SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? Emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu altında SGK (4-A), Bağ-Kur (4-B) ve emekli sandığı (4-C) çalışanlar mevcuttur. SGK ile Bağ-kur Arasındaki Farklar Nelerdir? SGK (4-A) ile Bağ-Kur (4-B) arasındaki çalışan ve emekli açısından farkları,  birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları ile ilgili […]

İnternette emekli maaşımı nasıl hesaplarım?
11 Kasım 2021 16:02, Perşembe

İnternette emekli maaşımı nasıl hesaplarım? Emekli olma zamanı hesaplaması için işe girilen yıl, faaliyette bulunulan dönemler, 4A, 4B ve 4C olarak değerlendirdiğimiz çalışma şekilleri önemlidir. 4A bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışana karşılık gelir. 4B mahallede yer alan bakkal, manav, kasap gibi esnafları kapsar. Bu kişiler kendi hesaplarına çalışır. 4C ise devlet memuru tabir edilen […]

Bağ-Kur prim sorgulama nasıl yapılır?
04 Kasım 2021 12:56, Perşembe

Bağ-Kur prim sorgulama nasıl yapılır? Bağ-Kur halk arasındaki tabiriyle kamu açısından bakıldığında 4B olarak nitelendirilir. 4B hizmet dökümü sorgulaması ise kolaylıkla yapılabilir. Bunun için TC kimlik numarası bilgisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nda girilir.    Gün sorgulama bölümüne girildiğinde size özel bilgiler girildiğinde açılan hizmet ekranında karşınıza 4A ve 4B sorgu ekranı çıkar. 4B sorgu ekranına tıkladığınızda […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir